Barnskötare till särskild undervisningsgrupp

Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Långbrodalsskolan består av två byggnader, en anrik drygt 100 år gammal och en ny byggnad efter dagens krav på lärmiljö. Skolan är 3-parallellig åk F-6 bestående av 630 elever och ca 85 medarbetare. Skolan har en stabil ekonomi, hög personaltäthet och behöriga lärare. Vårt goda rykte och höga måluppfyllelse är ett resultat av pedagogernas engagemang, nyfikenhet och gedigna kunskap. Lärare och pedagoger har höga förväntningar på eleverna och vårdnadshavarna har höga förväntningar på skolan.

Arbetsbeskrivning

Som barnskötare arbetar du i en särskild undervisningsgrupp bestående av upp till 6 elever och 3 kollegor. En specialpedagog är kopplad till gruppen och handledning sker 1 gg/månaden. Du arbetar i funktionella nybyggda lokaler. Undervisning ingår del av tiden under samverkan med lärare och specialpedagog. 

Du ansvarar tillsammans med lärare, specialpedagog och övriga i arbetslaget för det pedagogiska uppdraget att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Förberedelse, undervisning, eftermiddagsomsorg, skrivningar, läxläsning, strukturering, dokumentation, gemensamt planerings- och utvärderingsarbete i arbetslaget och kompetensutveckling är återkommande moment. En viktig uppgift för dig som barnskötare är vara en god förebild samt att bygga upp en relation till eleverna för att underlätta lärandet och stödja elevernas personliga utveckling. Att förstå och samspela med eleverna i dess utveckling samt få vårdnadshavares förtroende ställer krav på såväl verbal som ickeverbal kommunikation.  

Kvalifikationer

Du ska ha en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.

Du ska ha

- dokumenterad erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp

- kunskap om elever i behov av särskilt stöd

- ett förhållningssätt som baserar sig på lågaffektivt bemötande

- erfarenhet av att använda digitala verktyg i undervisningen


Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt elevfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela skolan och enheten. Du samverkar med elever, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Övrigt

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

职位类型 临时职位(6个月以上)
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Älvjsö
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2019/5407
联系我们
  • Jan Green, 0761221806
发布时间 2019-09-11
申请截止日期 2019-09-25
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan