Administrativ chef till Sjöängsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Sjöängsskolan är belägen i Örby slott/Liseberg i Älvsjö. Vi är en F-9 skola med 800 elever. Ett signum för skolan är den kompetenta personalgruppen med en hög andel legitimerade lärare och ett starkt och samarbetsinriktat kollegium. Vi är, som skola, i ständig utveckling. Vi tror på ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete. Vi har tillgänglig lärmiljö i fokus och arbetar språk- och kunskapsutvecklande samt ligger i startgroparna för en ökad digitalisering.

Läs mer på https://sjoangsskolan.stockholm.se/              
Här hittar du oss länk karta

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en strukturerad och yrkesskicklig administrativ chef med helhetssyn. På Sjöängsskolan får du möjlighet arbeta tillsammans med en prestigelös skolledning med utveckling i fokus. Som administrativ chef är ditt ansvar de områden av skolan som utgör stödfunktioner till kärnverksamheten; expedition, vaktmästeri, skolrestaurang och övriga lokaler. Tillsammans med rektor och tre biträdande rektorer arbetar du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den pedagogiska verksamheten.

Du kommer att:

• Vara ett strategiskt stöd till rektor i genomförandet av uppdraget gällande verksamhets- och omvärldsanalyser, ekonomistyrningens och andra styrsystems utformning

• Ansvara för budget-, uppföljnings- och planeringsprocessen samt för processen kring upphandling

• Vara ett strategiskt stöd till rektor vid effektiviseringar av verksamheten

• Ansvara för stöd avseende elev- personal- och ekonomiadministration till skolan i syfte att avlasta kärnverksamheten

• Ansvara för utveckling och effektivisering inom ansvarsområdet

• Ingå i skolans ledningsgrupp

• Som närmaste chef för administrativ personal och servicepersonal (skolkök och vaktmästeri) ansvara för ledning, personalutveckling och verksamhetsutveckling

• Ha övergripande ekonomiskt och administrativt ansvar för skolans lokaler

• Driva, utveckla och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom administration och service

• Ansvara för skolans dokumenthanteringsfrågor så som arkiv och diarieföring

Kvalifikationer

Du har högskoleexamen inom ekonomi, HR eller motsvarande. Meriterande är väldokumenterad erfarenhet av motsvarande arbetsbefattning och god kännedom om de administrativa system som Staden använder. Du har stor erfarenhet av upphandling, ekonomistyrning och kontinuerlig uppföljning av dina ansvarsområden, där även det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår. Du har goda kunskaper om IT och IKT, Offentlighet och sekretess (OSL, Offentlighets- och sekretesslag 2009:400) samt GDPR.

Vi söker dig som är en trygg ledare och en tydlig chef med hög grad av personlig mognad. Du är systematisk och lösningsfokuserad och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har en god analytisk förmåga, såväl språklig som numerisk, och arbetar bra med komplexa frågor. Du arbetar bra tillsammans med andra, men också med hög grad av självständighet, samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Övrigt

职位类型 永久职位
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 100 %
城市 Älvsjö
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2019/5395
联系我们
  • Angela Svensson, rektor, 08-50821401, 076-122 14 01
发布时间 2019-09-11
申请截止日期 2019-09-25
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Coronaviruset: Stockholms stad söker extra personal

Stockholms stad söker dig som kan hjälpa oss att stärka upp där det behövs som mest.

Stockholms stad
behöver dig
Jobba i Stockholms stad