Biträdande förskolechef

Stockholms Stad, Älvsjö SDF, Barn, unga och vuxna, Förskoleenhet 2

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Älvsjöskogens förskolor består av fyra förskolor med sammantaget 16 avdelningar ca 250 barn och 55 pedagoger. Tre av förskolorna ligger nära Älvsjöskogens naturreservat. Den fjärde förskolan ligger intill Solbergaskogen och kommer att flytta till nya lokaler i ”Nya Älvsjöstaden” och då inrymma ytterligare tre avdelningar.

 Ledningen består av förskolechef, två biträdande förskolechefer samt en administratör.

 Alla förskolor är i friliggande byggnader med ändamålsenliga lokaler och fina gårdar. Det finns bra kommunikationer till alla förskolor med gångavstånd från pendeltåget i Älvsjö eller tunnelbana till Fruängen och buss därifrån.

 På enhetens förskolor arbetar vi med att utveckla ett projekterande arbetssätt där vi utgår från barnens förmåga, lust och vilja. Vi ser möjligheten i varje barn och tänker att alla barn är kompetenta, nyfikna och har en lust att lära. Vi utgår ifrån barns inflytande i en demokratisk verksamhet där vår värdegrund och det respektfulla mötet står i fokus.

 Vi har ett ständigt fokus på våra pedagogiska miljöer som den tredje pedagogen. Vi arbetar med tydliga, estetiska och inbjudande mötesplatser för lärande, erbjudanden och iscensättningar, gärna med divergenta material.

 Vi ser IKT som ett av de hundra språken och ger goda tekniska förutsättningar i form av dator, egen lärplatta, projektor m.m. Pedagogisk dokumentation är vårt förhållningssätt och att reflektera enskilt och tillsammans hjälper oss att följa barnens processer och kontinuerligt utveckla verksamheten. Pedagogens roll är att vara medforskande genom att vara nära- lyssna, dokumentera, reflektera, samtala, ställa frågor, uppmuntra och utmana. Vi arbetar med tema ”HÅLLBAR FRAMTID Lika- olika- unika” i hela enheten.

 I Älvsjö finns ett samarbete mellan stadsdelens sex förskoleområden, där

respektive områdes pedagogiska ledare regelbundet träffas för att tillsammans utveckla verksamheterna.

Arbetsuppgifter

Det är en liten ledningsgrupp vilket gör det extra viktigt med en gemensam syn på uppdraget, samt att du är trygg i din roll som ledare. Du har förmåga att driva utvecklingsarbete samt uppmuntra förändringsarbete utifrån förskolans styrdokument.

 I ditt uppdrag som biträdande förskolechef ingår att tillsammans med förskolechef ansvara för det operativa arbetet med personal och verksamhetsfrågor i två av enhetens förskolor.

Du har personalansvaret för två av enhetens förskolor vilket innefattar bl.a. rekrytering, medarbetar- och lönesamtal, arbetsmiljöansvar, rehabilitering samt en del administrativa arbetsuppgifter. Du ansvarar för att den dagliga bemanningen fungerar.

 Tillsammans med övriga i ledningsgruppen är du ansvarig för att utveckla arbetssätt och arbetsformer samt ara aktiv i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån förskolans styrdokument.

 Som biträdande förskolechef ska du ha ett strategiskt, långsiktigt perspektiv för att utveckla den pedagogiska verksamheten, kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. Det gör du genom:

  • Att leda och organisera olika nätverk i nära samarbete med den andra biträdande förskolechefen
  • Att handleda pedagogerna utifrån barn i behov av särskilt stöd
  • Att ta tillvara personalens kompetens och sporra dem att utveckla sig själva och verksamheten
  • Att hålla dig uppdaterad i aktuell forskning och utveckling
  • Att verka för barns och föräldrars delaktighet och inflytande
  • Att samverka med andra enheter inom förvaltningen
  • Att skapa pedagogiska lärmiljöer tillsammans med pedagogerna

 Ditt professionella förhållningssätt i olika sammanhang är avgörande i mötet med barn, vårdnadshavare och medarbetare.

 

Kvalifikationer

För att möta kraven för rollen som biträdande förskolechef ska du vara legitimerad förskollärare samt ha någon form ledarutbildning samt pedagogista utbildning. Du har erfarenhet av en roll där du leder, utbildar och coachar medarbetare, är väl förankrad i läroplanens mål samt har god kunskap om verksamheten. Du har goda kunskaper inom IKT och har erfarenhet av att delta i budgetarbetet. Du är tydlig, kommunikativ med goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Du har en hög grad av personlig mognad och självkännedom. För dig är förändring ett naturligt inslag av utveckling och ett aktivt medarbetarskap nyckeln till framgång.

Ditt förhållningssätt är relationellt och coachande med starkt fokus på att skapa gott samarbete och förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap samt ett gott arbetsklimat. Vidare är du självständig, strukturerad, ordningsam, omsorgs- och ansvarsfull och slutför det du påbörjat.

Du är nyfiken på att utveckla förskolans uppdrag. Som ledare är du tydlig, lyhörd och entusiasmerar medarbetare. Du har önskan och kompetens att skapa ett bra samarbete med barnens familjer.

Eftersom rollen innebär att leda och driva verksamheten i samverkan med medarbetare och andra samarbetspartners kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Dina formella meriter är viktiga, men stor vikt kommer också att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Det är den samlade bilden av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper som är avgörande. Förvaltningen eftersträvar en balans när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje personskompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 enligt överrenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100
城市 Älvsjö
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2019/949
联系我们
  • Kerstin Fagerström-Clarin, 0850821840
发布时间 2019-02-18
申请截止日期 2019-03-04
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan