Årstaskolan söker utvecklingslärare för ämnena No/Tk samt Ma till åk 7-9

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Årstaskolan är en växande F-9 skola med 1050 elever och 155 medarbetare. Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla de elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov. Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär samt systematik, innovation och kreativitet i fokus. Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam som tar avstamp i ett tvärprofessionellt synsätt samt att elevhälsan startar i klassrummet. Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som stöd för pedagogiska idéer. Vi har 1-1 i 7-9 (laptop), i 3-6 (iPad) och 1-2 i F-2 (iPad) samt ett nyutrustat makerspace. Våra prioriterade områden är systematiskt kvalitetsarbete och goda studieresultat.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten som Utvecklingslärare innebär att du leder och utvecklar arbetet i No/Tk i åk 7-9. Du ansvarar för NO-institutionen på högstadiet och är länken till övriga skolan i dina ämnen, för att skapa en röd tråd för eleverna. För det här uppdraget har du en viss nedsättning i undervisningstid och ett tillägg till din grundlön. Utöver utvecklingsläraruppdraget undervisar du i No/Tk och Matematik i årskurs 7 och 8. Delat mentorskap för en klass i åk 7 ingår också. I de dagliga uppgifterna ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en högkvalitativ undervisning som skapar sammanhang för eleverna. Du tillhör enhetslag 7. Du ansvarar för din egen kompetensutveckling för att utvecklas i ditt arbete. Det är viktigt att du gör eleverna delaktiga i planeringen och utvecklar deras förmåga att lära. Du bedömer effekten av olika undervisningsstrategier och anpassar din undervisning därefter.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare i de ämnen vi söker i denna tjänst. Du har utbildning inom programmering och Läroplanens övriga digitala moment.

Har tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete inom No/Tk. Har haft ämnesansvar. Kan tillämpa generella och extra anpassningar i klassrummet. Erfarenhet av programmering utifrån kursplanerna. Mycket goda kunskaper vad gäller betyg och bedömning.

Du har en personlig mognad, är självgående och stabil. Vi skattar din samarbetsförmåga och relationsskapande förmåga högt. Du har en värme och ett tydligt ledarskap gentemot eleverna.

Övrigt

职位类型 永久职位
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Årsta
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2020/334
联系我们
  • Kalle Enström, 0850846217
  • Pontus Harryson, 0850846294
发布时间 2020-01-24
申请截止日期 2020-02-16
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Coronaviruset: Stockholms stad söker extra personal

Stockholms stad söker dig som kan hjälpa oss att stärka upp där det behövs som mest.

Stockholms stad
behöver dig
Jobba i Stockholms stad