Vikariat familjerättssekreterare till Familjerätt sydost

Stockholms Stad, Enskede Årsta Vantör sdf, Social omsorg - barn och unga

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

 

Arbetsplatsbeskrivning

Familjerätt sydost är en sammanslagning av familjerätterna vid Enskede Årsta Vantör, Skarpnäck samt Farstas stadsdelsförvaltningar och ingår i avdelningen Social omsorg barn och unga. Avdelningen har totalt ca 220 medarbetare och består av sex enheter:

• Mottagningsenheten

• Familjerättsenheten

• Familjevårdsenheten

• Utredningsenheten, bestående av fem åldersindelade utredningsgrupper

• Öppenvårdsenheten

• Enheten för utveckling och främjande arbete

Avdelningen leds av avdelningschef och respektive enhet av varsin enhetschef.

Nu söker vi till Familjerätt sydost två vikarier som vill vara en del av ett glatt och engagerat gäng bestående av sexton familjerättssekreterare, en faderskapshandläggare, en administratör, en enhetschef samt en biträdande enhetschef. Vi på Familjerätt sydost är ett gäng trevliga kollegor i olika åldrar, många med lång erfarenhet men även flera nya hungriga "familjerättare". Vi har hög ambitionsnivå och fokus på verksamhetsutveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där vi gör ett meningsfullt arbete med barnet i fokus.

Vi sitter i ljusa, fina lokaler nära restauranger, shopping och tunnelbana/tvärbana. Varje vecka har du möjlighet till friskvårdstimme eller friskvårdsersättning. Ett par gånger per år anordnar vi själva friskvårdstillfällen då vi gör någon trevlig aktivitet tillsammans. Arbetstiden är på kontorstider med flextidsavtal.

 

Arbetsbeskrivning

Båda tjänsterna är föräldravikariat med start under våren och löper på 1 år. 

Som familjerättssekreterare arbetar du på uppdrag av tingsrätten med olika typer av familjerättsliga utredningar som vårdnads-, boende- och umgängesutredningar samt upplysningar enligt föräldrabalken. Familjerätten handlägger också faderskap och adoptioner samt tillhandahåller rådgivning till allmänheten i familjerättsliga frågor. För umgängesstödsärenden har familjerätten en välfungerande umgängeslokal att tillgå.

Vi kommer under 2020 lägga mycket tid på att utveckla och prioritera det förebyggande arbetet med samarbetssamtal, såväl frivilliga som på uppdrag av tingsrätten. Vi har även börjat arbeta med konflikt och försoning tillsammans med tingsrätten.

 

Kvalifikationer

Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.

Vi söker dig som kan arbeta självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du har god samarbetsförmåga då arbetet innebär samverkan med både kollegor och andra professioner. Du har även god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Vidare är du är lugn, stabil och kan behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.

Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.


Välkommen in med din ansökan redan idag!


Övrigt

Gruppen har gemensam handledning med extern handledare varannan vecka.

职位类型 临时职位(6个月以上)
工作性质 全职
招聘人数 2
工作时间 100%
城市 Globen
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2020/251
联系我们
  • Helen Engstrand, biträdande enhetschef, 0850814861
工会代表
  • Eva Fagerhem, Vision , 076-1220114
  • Göran Åhlenius, SACO/SSR , 08-50820161
发布时间 2020-01-22
申请截止日期 2020-02-07
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan