Biståndshandläggare till Beställarenheten funktionsnedsättning

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.
Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.
Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.

Beskrivning
Beställarenheten består av både nya och erfarna medarbetare som med sitt engagemang drivs av att göra skillnad samt att på ett professionellt sätt tillgodose människors grundläggande rättigheter. Handläggarna arbetar tillsammans med två biträdande chefer som genom ett ömsesidigt och nära samarbete stöttar varandra i det dagliga arbetet för att förbättra och utveckla vår verksamhet.

 Vi erbjuder dig,

 • En kollega som mentor
 • Ett nära ledarskap
 • En bra introduktion som ger dig alla de verktyg som behövs i arbetet
 • Möjlighet att ta del av stadens stora utbildningsutbud
 • Ärendehandledning och kontinuerlig extern handledning
 • Subventionerad friskvård och tillgång till gym i lokalen
 • Flextid, samt kortare arbetstid under sommaren
 • Goda möjligheter att planera ditt eget arbete och styra dina arbetstider

Har vi fångat din uppmärksamhet? Tveka då inte med att skicka in din ansökan till oss!

Arbetsbeskrivning
Som biståndshandläggare hos oss på beställarenheten kommer din insats att leda till att individer med funktionsvariationer uppnår en större självständighet.

I arbetet ingår även samverkan med andra avdelningar inom förvaltningen samt med andra myndigheter och vårdgivare.

Arbetet sker både enskilt och i grupp. Rättssäkerheten i handläggningen genomsyrar hela handläggningsprocessen och vår strävan är att ge rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle och ditt arbete är att se till att det blir så. Arbetet innebär att i huvudsak utreda behov, skriva juridiska yttranden samt att administrera olika processer i vårt system.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår egen verksamhet och du förväntas ta aktiv del i detta genom deltagande i olika arbetsgrupper och enskilda uppdrag.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

 • Socionomexamen eller annan akademisk examen som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
 • Goda kunskaper om gällande lagstiftning, SoL och LSS 
 • Erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen
 • God förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift
 • Erfarenhet av handläggning inom både neuropsykiatrin och psykisk ohälsa är meriterande. Vår målgrupp inom neuropsykiatri har ofta dubbla diagnoser som även innefattar psykisk ohälsa.

Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar, strukturerar och driver dina ärenden framåt. Du är självgående och stabil samt har uppnått en personlig mognad. Du arbetar mot mål, är kostnadsmedveten och fokuserar på resultat. Vidare bidrar du till utveckling av arbetet och har ett helhetsperspektiv. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Du arbetar bra med andra människor och kommunicerar på ett tydligt sätt.

Arbetet ställer krav på högt ansvarstagande, självständighet och hjälpsamhet.

Då vi månar om en stark vi-känsla i gruppen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och mognad.

Om vi har fångat ditt intresse, tveka inte om att bli vår nya kollega!

Arbetsplatsbeskrivning
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning består av fem avdelningar och en administrativ och stabs avdelning. Avdelningen för äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri omfattar tre beställarenheter för myndighetsutövning och flera utförarenheter.

Beställarenheten för funktionsnedsättning ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Enheten har ett 25-tal medarbetare och är organiserad i olika utredningsgrupper. Som stöd till enheten finns ekonomiassistent, två administratörer samt paraplysamordnare. Arbetet leds av enhetschef, två biträdande enhetschefer.

Provanställning kan komma att tillämpas.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Tillträde enligt överenskommelse
招聘人数 2
工作时间 100 %
城市 Hässelby
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2019/827
联系我们
 • Paula Clementz, enhetschef, 08-50804212
工会代表
 • Rabia Yilmaz, Vision , 08-50804330
 • Mikael Jarnlo, SACO , 08-50804323
发布时间 2019-02-18
申请截止日期 2019-03-11

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan