socialtjanst-gron.png

Enhetschef till Preventionsenheten Östermalm

Stockholms Stad, Östermalm SDF, Socialtjänstavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Från Ekhagen i norr till Djurgården i söder - Östermalm är inte bara ett av Stockholms mest natursköna stadsdelsområde. Nu växer en ny del av området fram, Norra Djurgårdsstaden som är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. 2019 beräknas antalet invånare i stadsdelen vara ca 80 000.

Preventionsenheten

Östermalms stadsdelsförvaltning består av sex avdelningar. Socialtjänstavdelningen ansvarar för prevention, ekonomiskt bistånd- och arbetsmarknadsåtgärder, individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Preventionsenheten ansvarar för förvaltningens preventiva arbete för barn och unga. Enheten utgörs av fältgruppen, fritidsgården Humlanhuset, tillsynshandläggare, preventionssamordnare, feriehandläggare och kuratorer som sitter på Ungdomsmottagningen Norrtullsgatan 10. Enheten samordnar föräldraskapsstödsprogram och administrerar från och med 2019 förvaltningens feriejobbshantering. 

Vi söker nu en erfaren ledare som vill driva och utveckla förvaltningen preventiva arbete.

Uppdragsbeskrivning

Ditt uppdrag som enhetschef är att ansvara för det strategiska arbetet med budget-, personal- och verksamhetsfrågor på den egna enheten. Du upprättar verksamhetsplan, tertialrapporter och verksamhetsberättelser i samverkan med medarbetarna och leder och fördelar arbete så att beslutade mål uppnås. Du når verksamhetens mål inom givna budgetramar och är engagerad i ditt uppdrag och förstår din roll i helheten som ledare och förebild. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och utveckla enhetens arbete genom att coacha och styra medarbetarna till goda resultat i deras dagliga arbete. I ditt uppdrag kommer uppföljning och utveckling av samverkan med andra aktörer vara ett viktigt arbete.

Du rapporterar till avdelningschefen och ingår tillsammans med övriga enhetschefer i avdelningens ledningsgrupp. I uppdraget som enhetschef förutsätts du aktivt bidra till enheten och avdelningens utveckling.

Kvalifikationer

För att möta kraven för rollen som enhetschef ska du ha en socionomexamen eller har annan likvärdig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du ska även ha aktuell ledarerfarenhet av verksamhets-, ekonomi- och personalfrågor. Vi vill att du har erfarenhet av förebyggande socialt arbete och prevention riktat till barn och unga.

Vi söker dig som klarar av att arbeta både operativt och strategiskt. Genom ett strategiskt och målinriktat tänk skapar du resultat inom uppsatta ramar. För dig är förändring ett naturligt inslag av utveckling och ett aktivt medarbetarskap nyckeln till framgång. Du är tydlig och kommunikativ med en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Ditt förhållningssätt är coachande med starkt fokus på att skapa gott samarbete och förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap samt en god arbetsmiljö. Du är kreativ och innovativ men samtidigt också strukturerad och uthållig.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Varmt välkommen med din ansökan!

Östermalms stadsdelsförvaltning erbjuder

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete i en stadsdel som växer kraftigt. Vi har flextid, friskvård och friskvårdsbidrag. Stadens tillhandhåller också kontinuerliga fortbildningar. Det finns möjlighet att köp förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inklusive gym.

 

职位类型 永久职位
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 100 %
城市 Östermalm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2019/333
联系我们
  • Jan Rönnberg, Avdelningschef, 0850810375
工会代表
  • Ledarna, Karin Wrannvik, 0761290750
  • Vision, Stockholms stad, 08-50840646
  • Vicky Creutz, SACO, 08-50810036
发布时间 2019-01-18
申请截止日期 2019-02-03
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan