Socialsekreterare Mottagningsgruppen Ekonomiskt bistånd

Stockholms Stad, Södermalm SDF, Sociala avdelningen, Ekonomiskt bistånd

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Enheten för ekonomiskt bistånd är en av enheterna inom Sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning. Vårt uppdrag är att utreda, bedöma samt besluta om ekonomiskt bistånd och genom väl utredda och målformulerade insatser stödja och stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv.

Vår målgrupp är personer som bor inom Södermalms stadsdelsområde och som inte genom egen försörjning kan tillgodose sina grundläggande ekonomiska behov. På enheten arbetar 28 handläggare i tre grupper: Mottagning för ekonomiskt bistånd, Utredningsgrupp, Stöd och samordning.

Mottagningsgruppen präglas av en stark sammanhållning med låg personalomsättning. När nu en av våra medarbetare skall gå över till andra arbetsuppgifter på enheten söker vi nu en ersättare.

Arbetsuppgifter

Du är en av tolv medarbetare i mottagningsgruppen. Tre personer arbetar vräkningsförebyggande men du kommer att tillhöra ett team om nio personer som hanterar den första kontakten för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Arbetet varierar mellan telefonmottagning, jour och handläggning, där en grundutredning görs för att pröva rätten till bistånd.

Arbetet kräver nogsamhet, god förmåga till samarbete och ett flexibelt förhållningssätt till arbetsuppgifterna. Du kommer att ha kontakt med alla typer av personer som är arbetssökande, har missbruksproblematik, fysisk eller psykisk ohälsa, är nyanlända m.m. Detta gör arbetet roligt, varierande och lärorikt.

Kvalifikationer

Du ska ha socionomexamen och för att kunna utföra arbetet på bästa sätt krävs att du har:

  • God samarbetsförmåga
  • Ett flexibelt arbetssätt
  • God kunskap om socialrätt och socialförsäkringssystemet职位类型 永久职位
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2019/1368
联系我们
  • Kirsti Kanttikoski, 0850812304
工会代表
  • Per Broman, Vision, 076-12 255 80
  • Ulf Folgeström, SACO, 08-508 12 539
发布时间 2019-03-13
申请截止日期 2019-03-27
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan