Socialsekreterare till Stockholms stad socialjour

Socialförvaltningen, Stockholms stad socialjour

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Stockholms stad socialjour är tillgänglig dygnet runt för boende och besökare i staden. Socialjouren tar emot besökare på plats och arbetar rådgivande vid telefonsamtal. Socialjouren arbetar med ansökningar och anmälningar avseende underåriga och vuxna.

Stockholms stad socialjour har i uppdrag att på ett snabbt och flexibelt sätt möta den enskildes behov av akut stöd från socialtjänsten dygnet runt.

Stockholms stad socialjour består av en myndighetsutövande, en uppsökande och en rådgivande del.

Socialförvaltningen har ett stadsövergripande ansvar för socialtjänsten i staden. I socialtjänstavdelningen ingår verksamheter som vänder sig direkt till stadens medborgare och erbjuder dygnetruntvård samt myndighetsutövande, uppsökande och rådgivande verksamheter. Avdelningen har arbetat fram och implementerat en värdegrund som stöd i det dagliga arbetet. Våra ledord är resultat, evidens och samarbete. Jämställdhetsarbete är prioriterat inom avdelningen.

Arbetsbeskrivning

Som socionom har du möjligheten att arbeta med individen i centrum. Ditt arbete som socialsekreterare är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med klienten ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just den aktuella individen i fråga.

I arbetet som socialsekreterare ingår att samtala med klienter, inhämta information, aktualisera ärenden,  göra bedömningar och fatta beslut. Att konsultera och rådgöra med kollegor och andra professionella. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter.

I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden, i  övriga landet och externa samarbetspartners som till exempel landsting och polis.

Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik! På Socialjouren arbetar du i team tillsammans med erfarna kollegor

Kvalifikationer

Du har socionomexamen och körkort.

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Ett professionellt och gott bemötande är av stor vikt då många av dem som kontaktar oss, har en just då svår fråga/situation de söker oss för, oavsett det är klienter eller kollegor från andra områden.

Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga internt/externt. Relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.

Arbetet innebär oftast att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation och det är väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Socialjouren har som arbetssätt att i det tjänstgörande teamet för dagen rådgöra och diskutera ärendefrågor. En gruppledare finns på plats som arbetsleder teamet av socialsekeretare.

Du har minst två års erfarenhet av myndighetsutövande arbete inom Barn och Ungdomsområdet. Är van att inom utredning ha kontakt med barn, unga, vårdnadshavare och andra professionella.

Du har erfarenhet av och är bra på att dokumentera i Paraplysystemet eller motsvarande.

Du har kunskap om MI, Signs of Safety och BBiC.

Övrigt

Som socialsekreterare på Socialjouren arbetar du i treskift med huvudsaklig tjänstgöring på jourtid, kväll/natt/helg. Dagtidspass finns under helg, samt färre av dem under veckorna.   

Ett års vikariat.

职位类型 临时职位(6个月以上)
工作性质 全职
招聘人数 2
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2020/343
联系我们
  • Lotta Tronders, Bitr enhetschef, 08-508 400 90
工会代表
  • Per Broman, Vision, 08-508 25 580
  • Kristofer Pasquier, SACO, 08-508 25 082
发布时间 2020-01-24
申请截止日期 2020-02-16
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan