Ungdomskonsulent till Jobbtorg Unga Kista

Stockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.

Arbetsplatsbeskrivning

Jobbtorg Stockholm erbjuder stöd och insatser för att människor ska komma ut i arbete eller studier. Runt om i Stockholm finns sju lokala Jobbtorg. Jobbtorg Unga Kista är en HBTQ-diplomerad verksamhet som arbetar med unga mellan 16 och 29 år, dels på uppdrag av socialtjänsten gällande unga som söker försörjningsstöd, dels med dem som kommer frivilligt till verksamheten via Drop In och som vill påbörja en planering. Det finns även en ingång via stadsdelarnas Sociala insatsgrupper.

På torget finns också det kommunala aktivitetsansvaret, ett uppdrag som innebär att nå ut och erbjuda stöd till unga mellan 16 och 19 år som inte är inskrivna på gymnasieskola. På Jobbtorg Unga Kista arbetar coacher och studie-och yrkesvägledare som upprättar planering för de inskrivna, lokala samordnare som arbetar med unga inom det kommunala aktivitetsansvaret, samt ungdomskonsulenter som arbetar med att nå ut till och motivera unga utan sysselsättning till kontakt för att sedan länka och stötta i vidare planering på Jobbtorg.

Vi söker nu en vikarierande ungdomskonsulent fram till årskiftet! 

Arbetsbeskrivning

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att genom olika medel nå ut till och knyta kontakt med unga i utanförskap för att sedan motivera dem till planering på Jobbtorg. Det sker till exempel genom kartläggning av närmiljö och potentiella samverkanspartners, att finnas och synas på ungdomens arenor, genom sociala medier etc. Ungdomskonsulenten fungerar som en länk mellan de unga, Jobbtorg Stockholm och de olika insatser som finns tillgängliga.

För detta behöver du vara driven och nyfiken, våga ta kontakter och informera om Jobbtorgs insatser för både ungdomar och för dem som kommer i kontakt med de unga. Att kunna bygga relationer och skapa förtroende är avgörande. En stor utmaning är att nå unga kvinnor från Järva. En del av arbetet innebär att vara ute och nätverka, den andra delen av att planera och hitta strategier i syfte att utveckla uppsöksarbetet och då främst gällande uppdraget att nå unga kvinnor.

I uppdraget kommer du att ha kontakt med såväl civilsamhälle, organisationer och myndigheter. Du ska närvara vid drop-in-tider eller motsvarande ingångar för målgruppen och vara länken till planering på Jobbtorg. Du kommer också att vara med och planera och delta vid arrangemang och event för målgrupp och/eller anhöriga. Dokumentation och rapportering av resultat ingår i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer

Eftergymnasial utbildning med beteendevetenskaplig inriktning. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete med utsatta unga vuxna/ungdomar och samverkan kring målgruppen och av att jobba med sociala media som kommunikationsväg. Erfarenhet och kunskap om Järva-området är meriterande.

Du har ett stort intresse för unga vuxna/ungdomar och arbetsmarknadsfrågor Du är duktig på att knyta kontakter och skapa strukturer för samverkan med både offentliga och ideella aktörer. Du har en god samarbetsförmåga, det vill säga du arbetar bra med såväl interna som externa samarbetspartners.

Du är strukturerad och har förmåga att planera och organisera ditt arbete självständigt samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Här kan du läsa mer om vilka förmåner du har som medarbetare i Stockholm Stad.

职位类型 临时职位(3-6个月)
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 Heltid
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2020/2598
联系我们
  • Gitti Mohamadi, bitr.enhetschef, 08-50835895
工会代表
  • Carl Korch, SACO, 08-50847960
  • Izabella Petre, Vision, 08-50846426
发布时间 2020-05-28
申请截止日期 2020-06-11
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan