Skolläkare

Utbildningsförvaltningen, Enheten för elevhälsa

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för kommunal grundskola inklusive förskoleklass och fritidshemsverksamhet, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Inom förvaltningen finns avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa (ALE) som har till uppgift att på olika sätt stödja rektor i arbetet med att främja och underlätta elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Sedan mars 2019 är Skolhälsan och Elevhälsans professionsstöd en organisatorisk enhet inom ALE. Enheten för elevhälsa med en enhetschef och en verksamhetschef enligt HSL. Skolhälsans verksamhetschef enligt HSL är läkare och medicinskt ledningsansvarig för Elevhälsans medicinska insats. Skolhälsans uppdrag är att leda och styra Elevhälsans medicinska insats (EMI) så att den upprätthåller hög kvalitet och patientsäkerhet.

Skolsköterskor samt en skolläkare med centrala uppdrag, verksamhetsnära systemförvaltare och objektspecialister inom det digitala journalsystemet PMO samt skolläkare ingår i enheten. Psykologer, kuratorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare arbetar också inom enheten.

I Skolhälsans uppdrag ingår även Specialisttjänstgöring i tilläggsspecialiteten skolhälsovård.

Arbetsbeskrivning

Vi söker skolläkare.

Skolläkarens uppgift är att tillsammans med skolsköterskan arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet sker både på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande samt för att främja elevens kunskapsinhämtning och skolgång. Skolläkaren träffar alla elever i förskoleklass samt elever i alla åldrar för bedömning och ställningstagande bl.a avseende behov av remiss för utredning av medicinska och psykiatriska tillstånd samt utvecklingsavvikelser/funktionsvariationer. Arbetet är rörligt och som skolläkare har Du ansvar för flera skolor. Som skolläkare erbjuds du en mentor.

Kvalifikationer

Legitimerad läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och/eller skolhälsovård. Erfarenhet av arbete som skolläkare samt Folkhälsovetenskaplig utbildning och/eller erfarenhet av vetenskapligt arbete/forskning är meriterande.

Övrigt

职位类型 永久职位
工作性质 全职/兼职
招聘人数 1
工作时间 50-100%
城市 Stockholms stad
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2020/1604
联系我们
  • Siv Sagerberg, enhetschef, 08-50833660
  • Margaretha Orvarsson Hannfors, 08-50833866
工会代表
  • Minoti Sen Läkarförbundet, 08-508 32 850
  • Gun-Marie Fallström Läkarförbundet, 08-508 32 831
发布时间 2020-05-05
申请截止日期 2020-05-26

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan