socialtjanst-rosa.png

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Stureby VoB

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Äldreomsorgsavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Arbetsplatsbeskrivning

Stureby vård & omsorgsboende (VoB) är ett kommunalt äldreboende med demensinriktning inom Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Stureby VoB består av ett hus med 90 boendeplatser över fyra våningsplan. På Stureby VoB arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt där fokus ligger på att skapa en känsla av sammanhang - KASAM - för såväl boende som medarbetare. För att uppnå denna känsla av sammanhang krävs det att vi alla har Begriplighet till vad vårt uppdrag består utav och ansvarstagande. Hanterbarhet till hur varje medarbetare ska utföra sitt uppdrag och använda samt dela resurser i teamet med ledningen. Att varje medarbetare finner meningsfullhet i det dagliga arbetet, vi utvecklar oss och reflekterar om arbetsresultat i teamarbete i samråd med hyresgästen och närstående. En personcentrerad vård och omsorg, med fokus på den enskilde boende, är en absolut förutsättning för att uppnå de förväntningar vi har på oss själva i vårt dagliga arbete.

Arbetsbeskrivning

Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar du måndag till söndag, dagar och kvällar enligt schema, sjuksköterskeuppgifter på kommunalt äldreboenden enligt HSL. Teamarbete med samtliga professioner. Medicinskt ansvar, handledning och delegering av HSL-uppgifter till undersköterskor och vårdbiträden, vård och omsorg för boenden och dokumentation i Vodok/ICF enligt HSL. Dela resurser kvällar och helger efter behov enligt gällande rutin och i samråd med ledningen. Denna tjänst avser en tillsvidareanställning, som inleds med sex månaders provanställning.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med arbetslivserfarenhet 4 år eller mer. Meriterenade utbildning Silvia Sjuksköterska och BPSD utbildning. Legitimationskontroll sker med SocialstyrelsenSökanden bör ha en god förmåga: professionell bemötande, stresstålighet och förmågan att strukturera arbeta med en helhetssyn över behovet på avdelningen.

Övrigt

职位类型 永久职位
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Svedmyra
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2019/6287
联系我们
  • David Andersson, 0850820862
  • Pamela Duran, 0850820475
  • Jani Kärppä, 0850814453
工会代表
  • Martin Junker, Vårdförbundet, 076-1206019
发布时间 2019-12-09
申请截止日期 2020-01-01
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan