Biträdande enhetschef Stureby/Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Egen regi.

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Arbetsplatsbeskrivning

Stureby/Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende är en kommunal verksamhet belägen i Svedmyra alldeles invid tunnelbanan. Boendet har 197 lägenheter, 161 för personer med demensdiagnos och 56 somatik.

Verksamheten bedrivs idag som intraprenad inom Stockholms stad men kommer, enligt politiskt beslut, att övergå i Egen regi i november 2018.

Ledningsgruppen för verksamheten består av enhetschef och biträdande enhetschefer. Totalt finns sex biträdande enhetschefer anställda. Kulturansvariga deltar regelbundet. Ledningsgruppen behandlar övergripande strategiska frågor för verksamheten.

Biträdande enhetschefer leder, tillsammans med de av dem underställda legitimerade personalen, den operativa ledningsgruppen. De behandlar operativa frågor för ansvarsområdet samt frågor kring samarbete mellan chefer och sjuksköterskor utifrån sjuksköterskornas ansvar som arbetsledare i omvårdnaden.

Som stöd för chefer finns övrig nyckelfunktion i form av samordnare, personal- och ekonomistödfunktioner och ett flertal olika system. Inom förvaltningen finns HR som arbetar stödjande och rådgivande mot chefer.

Vi samverkar med universitet och högskola och har avtal för studentmottagande. Inom förvaltningen finns AKA anställd som är länken och stödet mellan verksamheten och akademin. Inom verksamheten pågår projekt Verklighetslabb, utveckling och forskning kring digitala verktyg, arbetssätt och metoder.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill vara med och utveckla och driva framtidens äldreomsorg tillsammans med oss på Stureby/Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende. Placeringen av tjänsten är på Tussmötegården. Du kommer där att ha personalansvar för ca 25 medarbetare. På Tussmötegården arbetar du tillsammans med en kollega utifrån ett eget ansvarsområde.

Du har god insikt i att ledarskapet ska syfta till att våra boende får en god och personcentrerad vård och omsorg med god kvalité.
Vi förväntar oss att du delar Sturebys värderingar då ledarskapet på Stureby utgår från goda värderingar och värden för brukarna, personalen och samverkanspartners.

Grunden är ett salutogent ledarskap som syftar till att skapa begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet som leder till samsyn kring uppdrag och mål hos alla medarbetare. En god samverkan inom enheten och med samverkanspartners eftersträvas.
Teamarbete och hög delaktighet för medarbetarna har hög prioritet. Ledarskapet är tydligt, professionellt och förutsägbart. Tillsammans med medarbetare och skyddsombud arbetar ni för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ditt uppdrag blir att ansvara för det operativa arbetet med personal- ekonomi- arbetsmiljö och verksamhetsfrågor på enheterna. Personalansvaret innefattar rekrytering, anställning, rehabilitering, medarbetar- och lönsesamtal.
Du samverkar och ingår i nätverk med andra biträdande enhetschefer och chefer inom Egen regi.
Du är direkt underställd enhetschef och ingår i enhetens ledningsgrupp där du bidrar aktivt i verksamhetsutvecklings och implementering av denna.

Kvalifikationer

Vi vill att du som söker har en relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten. Du ska ha flerårig dokumenterad och aktuell erfarenhet av arbete som ledare inom liknande politiskt styrda verksamheter.

Meriterande är tidigare arbete i liknande position samt att du tidigare har arbetat inom Stockholms stad. Vi ser även det som meriterande att du har sjuksköterskebakgrund.

Personliga egenskaper

För att vara framgångsrik i uppdraget krävs att du är strukturerad, tydlig och har mod och förmåga att bedriva förändringsarbete tillsammans med ditt team.

Du arbetar resultatorienterat och har förmågan att se helhet. Du är trygg, stabil och kan leda och motivera dina medarbetare med delaktighet och engagemang. Du har god förmåga till självständigt arbete utifrån fattade beslut men trivs även med att arbeta i team.

Olikheter ser du som en tillgång på arbetsplatsen och du har ett inkluderande arbetssätt. Din samarbetsförmåga är mycket god, du är intresserad av dina medarbetare, lyssnar och kommunicerar professionellt och konstruktivt. Du skapar struktur, ordning och är uthållig. Ditt ledarskap är närvarande och engagerat.

I den här tjänsten behöver du ha goda språkkunskaper i tal och skrift samt goda IT kunskaper.

Övrigt

Vi tillämpar personlighetstester i samband med rekrytering. Intervjuer för tjänsten kommer att genomföras under juli månad.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 2018-09-01 eller enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Enskede
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2018/3977
联系我们
  • Hanne Rönnback, 0850820745
工会代表
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076 1290750
  • Pia Lejkemo, Vårdförbundet, 08-50840636
  • Eva Fagerhem, Vision, 08-50820114
  • Daniel Knudsen, SACO, 08-50814675
发布时间 2018-06-07
申请截止日期 2018-06-29
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan