Förskollärare med teamkänsla till Södermalm

Stockholms Stad, Södermalm Förskoleområde5, Fyrlingen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Område 5 på Södermalm består av 10 förskolor och vi har tillsammans ca 500 barn, ett hundratal medarbetare och ledningen kommer bestå av förskolechef, tre biträdande förskolechefer och en administratör.

Just nu söker vi en ny Förskollärare till Metaren, en av våra förskolor som ligger vid lilla Blecktornsparken. Förskolan  har egna gårdar och vi arbetar aktivt med att utveckla vår gårdsmiljö just nu för att erbjuda våra barn ännu mer. På våra gårdar erbjuder vi redan många stationer som inbjuder våra barn till olika sorters skapande, bygg/konstruktion, odlande och som lockar till lek. Vi har egen kock som lagar vår goda mat från grunden med stor del ekologiska råvaror.

I hela vår stadsdel finns en lång erfarenhet av utforskande och projektinriktat arbetssätt tillsammans med kompetenta barn och kollegor. Vår verksamhet präglas av värme och tydlighet i vårt gemensamma pedagogiska ställningstagande där alla bidrar genom att ta ansvar och leda utveckling av vårt arbete. Vi ser barnen som huvudpersoner i sina egna liv och barn hos oss kan påverka redan som små. Genom att vara tillsammans med kamrater i olika lärprocesser lär sig barn att uppskatta och ta till vara varandras idéer. Mångfald och olikhet skapar kreativitet och utveckling. Vi tänker att lärande sker genom glädje, vänskap, fantasi, humor och lekfullhet tillsammans med andra. Enheten präglas av ett generöst och vänligt klimat och öppenhet mellan förskolorna.

Alla förskollärare har till hösten schemalagd planeringstid och gemensam reflektions- och planeringstid arbetslagsvis varje vecka. Arbetslagen får handledning med stödenhetens specialpedagoger då behov finns. Varje barn har rätt att bli bemött med respekt och få inflytande i sin vardag på förskolan.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare arbetar du i nära relation till övriga förskollärarkollegor och  tillsammans är ni pedagogiskt ansvarig i de arbetslag där ni leder det gemensamma arbetet med barnen. Till stöd i arbetet kommer du, förutom erfarna och hjälpsamma kollegor, ha en närvarande chef och administratör som avlastar förskolorna med diverse arbetsuppgifter

Du har arbetsplatsförlagd reflektionstid varje vecka inlagt i schemat

Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla och fördjupa ett utforskande arbetssätt och kan vara en drivande deltagare i förskolans projekt och barns lärprocesser. Du ser den pedagogiska miljön som föränderlig och som ett stöd för barnens kreativitet och lekfulla lärande. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap och leder samtal och reflektion, även där barn deltar, i syfte att utveckla innehållet i förskolan. Du utvecklar mångfald av estetiska språk där det digitala uttryckssättet är en del av arbetet. Du deltar även aktivt med familjernas möjlighet till reellt inflytande.

Kvalifikationer

- Att du är utbildad legitimerad förskollärare och har ett starkt intresse av ett medforskande arbetssätt i processer med pedagogisk dokumentation som verktyg är ett krav.

- Du är nyfiken på barns tankar och värnar om de demokratiska värdena.

- Som person är du målmedveten och tycker att det är roligt med utvecklingsarbete.

- Du tar egna initiativ utan att förlora helhetssynen på verksamheten.

- Du har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl kollegor, barn och vårdnadshavare.

- Du är tydlig i din kommunikation och har förmågan att kombinera teori och praktik i ditt vardagliga arbete.

 

Övrigt

Goda friskvårdsmöjligheter - Förvaltningen har ett aktivt friskvårdsarbete, med friskvårdsbidrag på 1000:-/år samt en friskvårdstimme/vecka, möjlighet att köpa mycket förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder

Vi intervjuar löpande och ser fram emot att snart få träffa just dig.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Södermalm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2018/3659
联系我们
  • Anders Bengtsson, biträdande förskolechef, 0850812082
工会代表
  • Olle Pettersson, Lärarförbundet, 0761221743
发布时间 2018-07-09
申请截止日期 2018-07-23
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan