Lärare i Svenska åk 7-9 - Katarina Norra skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I Stockholms skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla lärare inom Stockholm stad:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Arbetsplatsbeskrivning

Katarina Norra är en kommunal grundskola, åk F-9, i hjärtat av Södermalm. På skolan arbetar en kompetent och engagerad personalstyrka på ca 90 personer med drygt 700 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vid skolan finns det verksamhetsintegrerade fritidshem för förskoleklass och årskurs 1-3 samt fritidsklubb för årskurs 4-6. Pedagogerna är indelade i årskursvisa arbetslag, där ämneslärare undervisar från och med åk 1. Vid skolan finns det sex förstelärare och fem specialpedagoger/speciallärare. Skolans ledning består av en rektor, tre biträdande rektorer samt en administrativ chef.

Katarina Norra är en skola med goda resultat och ett gott klimat. Vi vill vara en inkluderande skola där samtliga elever blir synliga och får det stöd och den formativa stimulans som de behöver utifrån sina egna förutsättningar. Vi har engagerade föräldrar och elever och vill vara en välkomnande, generös och trygg skola präglad av ett gott bemötande och arbetsglädje för alla. Sommaren 2018 kommer skolan att få en ny skolgård.

Här får du möjlighet att vara med och utveckla en attraktiv skola i centrala Stockholm!


Arbetsbeskrivning

I uppdraget kommer du huvudsakligen att:

 • Undervisa i svenska och svenska som andra språk i årskurs 7-9
 • I tjänsten kommer även språkvalet svenska/engelska att ingå
 • Ingå i ett av skolans årskursvisa arbetslag
 • Vara mentor till en grupp av elever tillhörande ditt arbetslag
 • Delta i skolans utveckling och kollegiala lärande

Kvalifikationer

Den som vi söker:

 • Är legitimerad lärare med relevant behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk. Behörighet inom ytterligare ämnen är meriterande.
 • Har ett formativt arbetssätt och en tydlighet i bedömningen gentemot läroplanens kunskapskrav
 • Är en engagerad, utåtriktad och positiv person som tycker om att ta initiativ och finnas i en händelserik och omväxlande vardag
 • Har ett lösningsinriktat och praktiskt förhållningssätt i kontakten med elever, föräldrar och kollegor
 • Ser skolan som en helhet där vi alla har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling
 • Ser betydelsen av och har förmågan att, utveckla fungerande rutiner och klassrumsstrukturer
 • Är en tydlig ledare med förmåga att skapa goda relationer med eleverna
 • Goda IT-kunskaper är en förutsättning som du också använder i din undervisning
 • Förstår innebörden av att arbeta i en kommunal organisation och det ansvar som följer med detta
 • Är förtrogen med skolans styrdokument (läroplan, värdegrund, kunskapskrav, bedömning)
 • Har goda referenser från tidigare arbeten
 • Vi kommer att ta personlig lämplighet i beaktning
 • Även nyexaminerade lärare på väg mot legitimation enligt ovanstående är välkomna att söka tjänsten

Ansökningar mottages och behandlas löpande!

职位类型 永久职位
工作性质 全职
招聘人数 1
工作时间 35h arbetsplatsförlagd tid / 10h förtroendetid
城市 Södermalm, Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2018/3327
联系我们
 • Johan Arvidsson, johan.hans.arvidsson@stockholm.se
发布时间 2018-05-15
申请截止日期 2018-05-29
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan