Lärare i fritidshem/fritidspedagog åk 1-3 Olovslundsskolan Bromma

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Våra båda skolor ligger naturskönt i Bromma. Nockebyhovsskolan är vår lilla annexskola som ligger intill Judarskogen och nära Mälaren. Det är en enparallellig F-3-skola med ca 100 elever. Olovslundsskolan, som är vår huvudskola med drygt 500 elever är en treparallellig F-6-skola. På skolan finns även en grundsärskoleklass.

De fina utemiljöerna runt våra skolor lockar till utomhuspedagogik. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.

Vi har årskursvisa fritidsavdelningar i åk F-3 med ungefär 65-75 inskrivna elever per avdelning. Varje avdelning har en avdelningsledare som har det övergripande avsvaret för avdelningen och som tillsammans med avdelningens personal planerar verksamheten.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I under­visningen erbjuds eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. I årskurs 1 och 2 har vi fritidsverksamhet i halvklass inlagt under skoldagen.

Införandet av det nya avsnittet i läroplanen påbörjades på våra skolor hösten 2016. All fritidspersonal har tillsammans arbetat fram pedagogiska planeringar utifrån Lgr 11, som ligger till grund för all fritidsverksamhet.

Våra elever uppnår mycket goda resultat. Något som vi ser som ett kvitto på pedagogernas fina arbete med eleverna. Vi har under flera år legat i topp i Stockholm stad när det gäller elevernas måluppfyllelse men också när det gäller studiero, trygghet och trivsel.

Läroplanen och omvärlden ställer nya krav när det gäller lärande i en digitaliserad omvärld. Eleverna i åk F-3 har från och med hösten 2018 varsin Ipad och med denna arbetar vi bland annat med digitalt berättande, dokumentation, skapande uppgifter och programmering.

Forskning visar tydligt att det finns ett samband mellan rörelse, fysisk aktivitet och lärande. Därför är daglig rörelse en viktig bas i våra skolor från förskoleklass och upp till årskurs sex. Vi arbetar med rörelse utomhus i samband med fritidsaktivitet och raster, men också inomhus i form av kortare smarta pauser.

I verksamhetsplanen för 2018 har vi prioriterat följander områden för utveckling:

-Utveckling av skolans elevhälsoarbete så att det präglas av ett förebyggande och främjande arbetsätt

- Utveckla arbetet med digitalisering så att vi kan möta framtida krav och stödja lärande i en digitaliserad värld

- utveckla fritidshemmets och förskoleklassernas verksamhet och arbeta mot en hög och likvärdig kvalitet

För mer information se vår hemsida: http://olovslundnockebyhovsskolor.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Vi söker en utbildade lärare mot fritidshem/fritidspedagoger för att arbeta i åk 1-3 på Olovslundsskolan.   

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad lärare mot fritidshem/fritidspedagog eller annan likvärdig pedagogisk högskoleexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i fritidsverksamhet. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.  Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Du bidrar till våra elevers utveckling genom samspel och i dialog med andra. Du kan göra individuella anpassningar för eleverna utifrån de behov du möter.

Övrigt

Behov av tillsättning av dessa tjänster är under förutsättning att inget oförutsägbart inträffar.

Anstellungsart Unbefristete Anstellung
Arbeitszeit Vollzeit
Arbeitsbeginn 20190813
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100%
Ort Bromma
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2019/2360
Veröffentlicht 18 Apr 2019
Letzter Bewerbungstag 02 Mai 2019

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan