Lågstadielärare sökes till Söderholmsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Söderholmsskolan är en arbetsplats där liten som stor ska må gott i kropp och knopp! Skolan är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum. Skolan är trygg och trivsam och har ca 380 elever från förskoleklass till åk 6 samt 60 personal. Skolans organisation bygger på årsvisa arbetslag i åk F-3 med integrerat fritidshem, åk 4-6ab samt praktisk-estetiska lärare. Fritidhemspersonalen ingår också i arbetslagen F-3 och bidrar till elevernas utveckling och lärande genom samverkan. Skolan har en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurserna 4-6. Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolans samlade kompetens är mycket hög. Den unika elevsammansättningen bidrar till en hög trivsel hos såväl elever som personal. Skolans elever känner sig trygga, sedda och upplever att de får mycket stöd och hjälp. Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Söderholmsskolan ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjlighet att välja sin egen framtid.

Läs mer om oss här: http://soderholmsskolan.stockholm.se/


Arbetsbeskrivning

Du kommer undervisa och vara lärare på lågstadiet. Dina främsta arbetsuppgifter är att planera, undervisa, bedöma och utvärdera undervisningen. Du analyserar undervisningen för att säkerställa att alla elever har förutsättningar för att nå bästa möjliga resultat. Du formar undervisningen så att alla elever når kunskapskraven. Du är kunnig inom IT och använder det som ett verktyg för lärande. Du har ett tydligt ledarskap under hela skoldagen, som ger eleverna trygghet, studiero och delaktighet. Du är en förtroendefull pedagog och medarbetare. Daglig rörelse och brain-breaks är ett naturligt inslag i din undervisning. Du samarbetar mycket med kollegor genom bland annat kollegial undervisningsplanering. Du utvecklar din profession i det kollegiala lärandet och utifrån skolans utbildningssatsningar och aktuell forskning.

  
Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare, med behörighet för de tidigare åren. Du ska ha läs- och skrivinlärning i din utbildning.

Detta önskar vi Monika, Emelie, Zeynep, Kicki och Robin, arbetslagsledare på Söderholmsskolan, av en lärare som jobbar hos oss:

• Du ska ha eleverna och deras måluppfyllelse i fokus

• Du ska kunna samverka, vi vill att du arbetar tillsammans med oss och är delaktig och drivande i skolans projekt

• Du är prestigelös, öppen för nya idéer och andras tankar

• Du är stabil och trygg i dig själv och har ett stort och varmt hjärta

• Du ska kunna bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare

• För oss är det viktigt att vi ställer upp för varandra. Vi har gemensamma arbetsuppgifter.

Vi vill också att du ska veta att:

• Här har du stort förtroende och utrymme från ledningen

• Du har stora möjligheter att utvecklas i din lärarroll och kunna påverka verksamheten tillsammans med dina kollegor. Fortbildning är viktigt!

• Du har en ledning som ställer sig bakom dig och dina elever

• Vi arbetar bland annat med NTA, ASL och programmering

• Alla arbetslag har tillgång till iPads

• Vi arbetar målmedvetet med elevhälsa och har en heltidsanställd skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog

Välkommen till oss!

Erfarenhet krävs. Utöver det sätter vi stort värde på personliga egenskaper som stödjer såväl arbetet med formativt förhållningssätt, samarbetsförmåga och ledarskapet i klassrummet.

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Anstellungsart Unbefristete Anstellung
Arbeitszeit Vollzeit
Arbeitsbeginn Augusti 2019
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100%
Ort Vårberg
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2019/2205
Kontakt
  • Lena Johansson, bitr. rektor, 08-50847278
Personalratvertretung
  • Christina Melin, Lärarförbundet, 08-50824960
  • Catrine Malm, Lärarnas riksförbund, 08-50824960
Veröffentlicht 18 Apr 2019
Letzter Bewerbungstag 02 Mai 2019
Legitimationsanforderungen
Ausbildungsanforderungen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan