Lärare till grundsärskola/Sjöstadsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Sjöstadsskolan - en skola för framtiden. Sjöstadsskolan är en kommunal grundskola (F-9) i Hammarby Sjöstad. Skolan startades hösten 2006 och har förskola, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och en särskild undervisningsgrupp. Det går nästan 1000 barn och elever i Sjöstadsskolan. Alla pedagoger är utbildade inom sitt område och arbetar för att stödja elevernas kunskapsutveckling och möjlighet att nå goda resultat. Vi arbetar aktivt med elevvård, antimobbning och skolmedling. Arbetslagen består av en eller två årskurser och undervisningen bedrivs i flexibla undervisningsgrupper. Vi har en väl utbyggd IT-satsning, med bl a en dator per elever i år 6-9 och iPads till de yngre eleverna. Alla lärare deltar sedan flera år tillbaka, i systematisk och kollektiv utveckling av undervisning. Sjöstadsskolans grundsärskola är en kommunal grundsärskola som omfattar skolverksamhet åk F-9 och fritidshemsverksamhet åk1-6 samt KTT (Korttidstillsyn) åk 7-9. I grundsärskolan tar vi emot elever med olika funktionsnedsättningar. Vi har en heldagsomsorg, vilket innebär att skola och fritidsverksamhet finns i samma lokaler och att samma personal arbetar med eleverna genom dagen. En del elever följer grundsärskolans läroplan inkluderad i en grundskoleklass, andra elever läser sina ämnen/ämnesområden i grundsärskolans anpassade klassrum på plan 5. Inkludering sker utifrån varje elevs förutsättningar och behov hela skoldagen eller delar av den.Vi strävar efter en ömsesidig inkludering där Sjöstadsskolans elever hittar naturliga kontakter under skoldagen, på sina raster och på fritids. Hela skolmiljön ska vara tillgänglig och öppen för alla.

Arbetsbeskrivning

Arbetssättet är strukturerat och individualiserat. Vi använder en tydliggörande pedagogik som leder till inlärning och självständighet hos eleven. Undervisningen kan ske i grupp eller individuellt. Undervisningsmaterialet är individanpassat, konkret och visuellt tydligt. Digitala hjälpmedel används i undervisningen. Vi arbetar enligt grundsärskolans läroplan och kursplaner. Vi skriver Individuella utvecklingsplaner tillsammans med vårdnadshavarna. Avstämning av elevernas utveckling sker kontinuerligt. Vi samarbetar med habiliteringen, t.ex. sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped. Vi använder oss av AKK (Alternativ Kompletterade Kommunikation) så som tecken som stöd, PECS och digitala bilder.

Kvalifikationer

Du har en speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning och en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 eller mot arbete i grundskolans årskurs 4–6. Övrigt

Anstellungsart Unbefristete Anstellung
Arbeitszeit Vollzeit
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100%
Ort Hammarby Sjöstad
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2018/4822
Kontakt
  • Bert Johansson, 0850842514
  • Barbara Schwanhäusser, 0850842539
Veröffentlicht 28 Aug 2018
Letzter Bewerbungstag 14 Sep 2018
Legitimationsanforderungen
Ausbildungsanforderungen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan