Miljösamordnare till fastighetskontoret

Stockholms Stad, Fastighetskontoret, Utvecklingsavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Fastighetsbeståndet består av allt från större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, idrottshallar, saluhallar och brandstationer till slott och herrgårdar, konstnärsateljéer, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen. Vi sitter i moderna lokaler på Kungsholmen, intill Stadshuset, cirka 10 minuter från Centralstationen.

Arbetsuppgifter

Som miljösamordnare på fastighetskontoret bidrar du med din miljökompetens i projektverksamheten på en övergripande strategisk nivå såväl som i den operativa verksamheten.

Du kommer att samordna externa krav utifrån Stockholm stads miljöprogram, kemikalieplan, dagvattenstrategi, avfallsplan med mera samt upprätta en långsiktig systematisk uppföljning på kontoret och ge stöd för efterlevnad.

Dina arbetsuppgifter blir bland annat:

 • Kontroll och stöd till verksamheten gällande miljökrav och mål i projekt.
 • Samordna uppföljning och dokumentation avseende miljöaspekter, exempelvis avfallsstatistik och energianvändning.
 • Ansvara för registerhållning  i Byggvarubedömningen (BVB) och vara lokalt systemansvarig för BVB inom kontoret, inklusive avvikelsehantering.
 • Samordna ansökningar för medel till klimatinvesteringar och dokumentation av ekosystemtjänster.
 • Samordna arbetet med miljöcertifiering av byggnader samt ansvara för att resultat används för att förbättra förvaltning samt processer i hela fastighetsbeståndet.
 • Bistå i uppföljningen och rapporteringen av kontorets miljömål.
 • Genomföra utredningar som underlag till beslut.

I denna roll kommer du att ha ett nära samarbete med kontorets hållbarhetsstrateg och organisatoriskt kommer du att tillhöra utvecklingsavdelningen.

Kvalifikationer

Brinner du för miljöfrågor? Då kanske du är den vi söker. Du besitter en hög miljökompetens och har arbetslivserfarenhet från fastighetsbranschen samt miljöledningssystem, miljölagstiftning och miljöcertifiering av byggnader.

Du har eftergymnasial utbildning med miljöinriktning och det är meriterande om du har någon miljösamordnarutbildning inom fastigheter.

Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor, men inget krav. Det är viktigt att du har erfarenhet från miljöfrågor i byggnationsprojekt och det är meriterande om du är van att genomföra utredningar och utvärderingar.

 För att lyckas i rollen är det viktigt att du samarbetar bra med andra människor och att du är kommunikativ. Du har förmåga att strukturera ditt arbete självständigt och driver dina processer vidare. Vi tror att du är en strateg som har ett brett perspektiv på frågor med förmåga att växla mellan det strategiska och operativa perspektivet. Det är en fördel om du är en god pedagog som kan anpassa ditt sätt att förmedla ett budskap beroende på mottagare.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen är en stödfunktion med specialistkompetens inom bland annat
fastighetsutveckling i tidiga skeden, affärsutveckling, hållbarhet, transaktion, detaljplaner, kvalitetsutveckling samt gestaltnings- och bevarandefrågor. I uppdraget ingår att stödja övriga kontoret inom dessa områden samt utföra utredningar, särskilda uppdrag, svara på remisser mm.

I vårt uppdrag ingår även att, utifrån ett långsiktigt perspektiv, planera för en effektiv användning av Stockholms stads lokaler. Det är ett arbete som bland annat omfattar försäljning och förvärv men även att utveckla befintliga lokaler och fastigheter för att fastighetsportföljen ska matcha stadens behov. Avdelningen ansvarar också för utveckling och innovationsprojekt bland annat genom kontakter med högskolor och
universitet, omvärldsbevakning samt deltagande i branschgemensamma nätverk.

Övrigt

Hos oss får du:

 • Vara med och utveckla Stockholm
 • Arbeta med spännande och unika fastigheter
 • Goda möjligheter att utvecklas inom ramen för ditt uppdrag och inom Stockholms stad
 • Stor frihet att planera ditt arbete
 • En chef som engagerar, stöttar och utmanar
 • Hjälpsamma och kompetenta kollegor som bidrar till en god stämning på kontoret
 • En centralt belägen arbetsplats
 • Förmåner som exempelvis Rikskortet, friskvård och semesterväxling
 • En arbetsgivare som jobbar med sina utmaningar


Ett Stockholm för alla

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Anstellungsart Unbefristete Anstellung
Arbeitszeit Vollzeit
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 39,50 tim/v.
Ort Kungsholmen
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2018/4781
Kontakt
 • Jesper Sjöberg / tf enhetschef, 08-508 27 055
Personalratvertretung
 • Reza Etemad, Vision , 08-508 26 983
 • Mark Shafti, Saco , 08-508 26 925
 • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-12 90 750
Veröffentlicht 10 Jul 2018
Letzter Bewerbungstag 20 Aug 2018

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan