Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Höglandsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Höglandsskolan är en ganska liten, trivsam och trevlig F-9 skola med ca 480 elever och mycket höga kunskapsresultat. Skolans fritidshem är fördelat på elever i F-1 och 2-3 samt Mellanklubb för eleverna i årskurs 4-6. Under skoldagen samverkar fritidspersonalen i klasserna antingen som en del av undervisningen där man bidrar med sin fritidskompetens eller som extra stöd för elever i gruppen. Höglandsskolan grundades 1931 som en privat skola med en pedagogisk vision och estetisk profil som skolan har än idag. Visionen anför, Eleven i centrum, Kunskap grundad på förståelse och Allsidig utveckling vilket genomsyrar skolans arbete än idag. Höglandsskolan är sedan många år tillbaka en kommunal skola i Stockholm stad. På skolan arbetar vi för att behålla och utveckla skolans öppna och förtroendefulla klimat. Vi arbetar med individanpassad undervisning, utökat med tematiska undervisningstillfällen, kulturella inslag och estetiska lärprocesser. Skolan har många traditioner som genomsyrar läsåret vilket bland annat innebär att varje klass en gång per läsår genomför en föreställning, som vi kallar Samling, för övriga skolan. Detta arbetssätt skapar positiva mötena mellan eleverna i de olika åldrarna och gagnar en trygg, stimulerande och kreativ miljö för elevernas allsidiga utveckling som vi är måna om. Skolan har ett väl inarbetat elevhälsoteam och ett väl förankrat trygghetsarbete vilket skapar trivsel, trygghet och studiero för eleverna. Höglandsskolan ligger vid Höglandstorget i Bromma med naturen runt omkring och nära kommunikationer. Vi har hög andel behöriga lärare och personal i fritidshemmet.

Höglandsskolan har mycket goda resultat på elevernas trivsel, trygghet och på verksamheten vilket vi är måna att behålla. Viktigt för oss är att i vår skola och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.
  • Samverkan med skolan och vara delaktig i elevernas hela skoldag, såväl på lektioner, raster som i fritidshemmet.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en fritidspedagog/lärare i fritidshem med erfarenhet av att arbeta som fritidskontakt i klass, vara ett stöd för elever, finnas på raster med eleverna och arbeta med fritidshemmets verksamhet. På fritidstid kommer du att arbeta i 2-3;ans fritids och med fritids uppdrag. Du kan även vara ansvarig för lektioner utifrån den behörighet du har. Du samarbetar med kollegor i skolan och på fritids och är ansluten till Fritids arbetslag. Just nu lägger vi stort fokus på att utveckla samverkansarbetet mellan fritids och skola samt utveckla fritidshemmets egen verksamhet. Det är meriterande om du är van att ta ansvar och varit med och drivit utveckling inom en verksamhet.Tillsammans med övriga kollegor på skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje elev, hela klassen och fritidsgruppen. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, elevfokuserad och serviceinriktad.

Kvalifikationer

Meriterande är om du är van att arbeta i fritidsverksamhet i samverkan med skolan. Meriterande är även om du har erfarenhet av att vara med och utveckla en verksamhet samt god erfarenhet och kunskap av gällande läroplan för fritidshemmet.

 

Övrigt

Önskemål om tillträde den 13/8 eller efter överenskommelse.

Vi kommer att påbörja intervjuerna i rask takt efter att ansökningstiden gått ut.

Tjänsten tillsätts om vi hittar rätt kandidat för uppdraget.

Anstellungsart Unbefristete Anstellung
Arbeitszeit Vollzeit
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100%
Ort Stockholm/Bromma
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2018/4843
Kontakt
  • Anna Fahlin, 08-508 43221
  • Sandie Sandqvist, 08-508 43204
Personalratvertretung
  • Lena Eklund-Jakobsson, 073-7149651
Veröffentlicht 11 Jul 2018
Letzter Bewerbungstag 03 Aug 2018
Ausbildungsanforderungen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan