Lärare i fritidshem

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Björkhagens skola är en kommunal F-9 skola som ligger söder om söder, mitt i grönskan på gränsen till Nackareservatet. Skolan har en fantastisk skolgård som inbjuder till lek och aktiviteter. I närheten finns Björkhagens tunnelbanestation som innebär att det är lätt att förflytta sil bl.a. till staden kulturombud.
Idag är elevunderlaget ca 980 elever och vi är ca 120 medarbetare som arbetar i årskursvisa arbetslag. Mottot för vår skola är kunskap och hjärta. Det innebär att för oss står barnens utveckling i centrum och vi skapar en trygg miljö där vi känner gemenskap och kan utvecklas. Genom att inspirera och skapa
nyfikenhet, möta eleverna där de är och utifrån deras egna förutsättningar, skapar vi en skola där alla kan lyckas och nå långt i sin kunskapsutveckling. För att lyckas med vårt uppdrag har vi på djupet förstått att det är genom samarbete vi erbjuder den bästa skolgången för våra elever. På Björkhagens skola är arbetet
tillsammans överordnat individen och samarbetskulturen är synlig och självklar. Vi har utvecklat en organisation och arbetssätt som möjliggör för våra pedagoger att samarbeta kring eleverna i både arbetslag och ämnesteam.


Arbetsbeskrivning

Björkhagens skola söker en utbildad lärare mot fritidshem med inriktning musik som aktivt vill delta i skolans utvecklingsarbete med utgångspunkt från de aktuella styrdokumenten.
Nu har du en chans att bli en av oss! Vi söker dig som vill arbeta i team tillsammans med kompetent lärare, fritidspedagoger/lärare mot fritidshem, förskollärare och barnskötare som aktivt vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter.
Vi arbetar målmedvetet och systematiskt utifrån ett pedagogiskt årshjul som en kvalitetssäkring i undervisning och verksamhet och vill genom ett systematiskt organisationsarbete arbeta för ständiga förbättringar.
Som lärare mot fritidshem på Björkhagens skola i åk F-3 har du ansvar för att utifrån våra styrdokument planera, genomföra och följa upp verksamheten både enskilt och tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Tjänsten omfattar undervisning i musik och arbete i fritidshem för elever i åk F-3.Kvalifikationer

Vi söker dig som har examen lärare mot fritidshem med inriktning musik

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Fuldtid
Startdato 210201
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 100 %
By Björkhagen
Region Stockholms län
Land Sverige
Referencenummer 2021/111
Kontakt
  • Pia Björkman Sjölander, 08-508 15 893
Fagforeningsrepræsentant
  • Eva Eriksson, lärarförbundet, 08-508 159 00
  • Frida Samuelsson, lärarnas riksförbund, 08-508 159 00
Publiceret 13.01.2021
Sidste ansøgningsdag 27.01.2021
Legitimationskrav
Uddannelseskrav

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan