Rinkebyskolan söker speciallärare till förstelärartjänst i grundsärskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Rinkebyskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Rinkebyskolan är en kommunal skola i Stockholms stad. Vi välkomnar alla elever i grundskolans årskurs 7-9 samt grundsärskolans årskurs 6-9. Skolan är belägen alldeles intill Rinkeby centrum med bra kommunikationer med tunnelbana, buss och pendeltåg.

Rinkebyskolan är en skola som präglas av mångfald och här arbetar personal och elever digitalt och språkutvecklande för att underlätta förståelse och kommunikation. Vår verksamhetsidé är att med små klasser, hög lärartäthet och hög andel välutbildade lärare ge eleverna goda förutsättningar att utveckla sina förmågor i alla ämnen. Genom digitala läromedel och verktyg samt en grund i språkutvecklande arbetssätt får eleverna extra stöd att utveckla sina kunskaper och språk utifrån där de befinner sig just nu. Vi satsar på hög lärartäthet med utbildad personal på alla positioner och i alla funktioner.

Läs mer om vår skola på: https://rinkebyskolan.stockholm.se/

Vi utvecklar vår pedagogiska verksamhet och söker nu en speciallärare/specialpedagog till en klass 6 - 9 som läser enligt grundsärskolans läroplan.

Arbetsuppgifter

Som mentor kommer du att ha huvudansvaret för en klass 6 - 9 bestående av ca 9 elever. I arbetet ingår att planera och genomföra undervisning i hemklassrummet i samarbete med lärarassistenter och övriga pedagoger som undervisar klassen i olika ämnen. Du har ett övergripande ansvar för att undervisningen följer grundsärskolans läroplan och kunskapsmål. Samarbete med vårdnadshavare och andra betydelsefulla funktioner är en viktig del i arbetet.

Ditt försteläraruppdrag kommer innebära att du tillsammans med skolans övriga åtta förstelärare systematiskt utvecklar undervisningen för både grundskolan och grundsärskolan. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med hög kompetens och fokus på elevens individuella lärande.

Skolan kommer även rekrytera en lektor som kommer att ha till uppgift att vetenskapligt handleda skolans utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare med specialpedagogexamen eller speciallärarexamen inriktning ämnen att undervisa i årskurs 6-9 i grundsärskolan. Du har behörighet att undervisa i något eller flera av kärnämnena i grundsärskolans läroplan, exempelvis SO/SV/NO/MA. Du har minst fyra års erfarenhet av undervisning.

Vi söker dig som uppfyller skolverkets minimikrav:

• visar en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

• är av huvudmannen bedömd som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Särskilt kvalificerande för förstelärare är:

• Aretemeritering

• VFU-handledarutbildning, mentorsutbildning eller annan coach/handledarutbildning

• Magister/masterexamen inom utbildningsvetenskapligt område

• Erfarenhet av utvecklingsarbete

Du har god erfarenhet samt väl inarbetade rutiner för dokumentation och utvärdering av elevernas utveckling. Vi ser gärna att du känner till och kan tillämpa tydliggörande pedagogik eller andra metoder som säkerställer en god och trygg lärmiljö. Du förväntas kunna kommunicera dina elevers behov i det dagliga pedagogiska arbetet till andra undervisande lärare samt skolans personal. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att möta elever, personal och vårdnadshavare. Du är väl förtrogen med grundsärskolans styrdokument och känner till förordningen gällande elever med särskilda behov.

Vi söker dig som drivs av lusten till arbetet som pedagog och är redo för att leda utvecklingen av undervisningen inom grundsärskolan. Du ser gruppen som en resurs där eleverna lär av varandra, och där varje elevs individuella förmåga utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Du har höga förväntningar på elevernas möjlighet till utveckling.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi ger dig möjlighet att växa och göra karriär

Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet till både handledning och coachning. Vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling. Läs mer på http://pedagogstockholm.se.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Fuldtid
Startdato 2019-08-12
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 100%
By Rinkeby
Region Stockholms län
Land Sverige
Referencenummer 2019/2243
Kontakt
  • Annica Pinton, biträdande rektor, 08-508 41515
  • Marie Ahlman, HR-konsult, 08-508 11720
Fagforeningsrepræsentant
  • Carmen Varela-Otero, LR, 08-508 41503
  • Kanar Altahir, Lärarförbundet, 08-508 41503
Publiceret 16.04.2019
Sidste ansøgningsdag 05.05.2019
Legitimationskrav
Uddannelseskrav

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan