Trädansvarig

Stockholms Stad, Kyrkogårdsförvaltningen, Begravnings- och Serviceavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholms kyrkogårdsförvaltning är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för 11 begravningsplatser, 13 kapell och 2 krematorier med stora kulturhistoriska värden.
.

Beskrivning

Vår verksamhet präglas av hög medvetenhet kring aspekter som kan påverka miljön, resursförbrukning och utveckling av biologiska värden samt verka för att kultur- och naturmiljöer på begravningsplatserna bevaras och utvecklas som grönyteresurs i stadsmiljön. Kyrkogårdsförvaltningen bedriver även ett nära samarbete med Länsstyrelsen och antikvarier som kontrollmotpart rörande Kulturmiljölagen, där trädfrågor är en viktig del.

Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning erbjuder ett självständigt och utmanande arbete, där vi förväntar oss att dina kunskaper medverkar till att utveckla och förvalta förvaltningens trädbestånd in i framtiden. Som trädansvarig får du inte bara förmånen att förvalta ett kulturarv utan också förnya ett av Stockholms stads största trädbestånd, bestående av cirka 21 000 inventerade parkträd på ca 180 ha gravmark. Utöver detta tillkommer cirka 52 ha skogsmark.

Arbetsuppgifter

Som trädansvarig förväntas du bland annat;

 • Ansvara för planering, utförande och uppföljning av trädfrågor
 • Utföra riskbedömningar, besiktningar och trädvårdsinventeringar
 • Planera och arbeta utifrån kyrkogårdarnas trädvårdsplaner
 • Vara beställarrepresentant för trädvårdstjänster inom upphandlat ramavtal
 • Ansvara för framtagning av tillståndsansökningar och uppföljning till
  Länsstyrelsen    
 • Arbeta i förvaltningens interna träddatabas
 • Medverka inom skogs- och naturvårdsfrågor

Befattningen omfattar även andra trädrelaterade arbetsuppgifter.
           

Kvalifikationer

Vi söker dig som har utbildning inom trädfysiologi och anatomi, ståndortslära, sjukdomar och skador, marklära, trädidentifiering och riskbedömning mm eller likvärdiga dokumenterade meriter.
Det är meriterande om du innehar ISA-certifiering, TRAQ-Tree, QTRA eller motsvarande.

Goda datakunskaper, goda kunskaper i engelska språket samt goda kunskaper såväl muntliga som skriftliga i det svenska språket. Detta är en förutsättning då mycket kommunikation sker skriftligt i form av tillståndsansökningar mm med andra myndigheter.

Villkor

Heltidstjänstgöring. Befattningen är en tillsvidareanställning men inleds med 6 månaders provtjänstgöring.

Ansættelsesform Prøveansættelse
Arbejdstid Fuldtid
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 100%
By Stockholm
Region Stockholms län
Land Sverige
Referencenummer 2019/2348
Kontakt
 • Pär Westin, avdelningschef, 08-508 301 60
 • Carolyn Dias Larsson, landskapsingenjör, 08-508 301 18
Fagforeningsrepræsentant
 • Görel Norlén, Vision, 08-508 301 63
Publiceret 18.04.2019
Sidste ansøgningsdag 31.05.2019
Uddannelseskrav

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan