Verksamhetscontroller

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Äldreomsorgsavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Arbetsplatsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs. Avdelningen Äldreomsorg består av en stab, beställarenhet samt hemtjänst och vård och omsorgsboendeenheter. Totalt 14 enheter och cirka 1100 anställda.

Arbetsbeskrivning

Då en av våra kollegor gått i pension söker vi dig som vill arbeta med verksamhetsuppföljning samt uppsökande besök för personer fyllda 80 år. Förvaltningen har i uppdrag att säkerställa verksamhetsuppföljning på enheter som bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med verksamhetsuppföljning är att få kunskap om verksamheternas kvalitet i förhållande till regelverk, avtal och kvalitetsmål, med betoning på lärande och erfarenhetsutbyte för utveckling. Förvaltningen har även i uppdrag från nämnden att säkerställa att personer fyllda 80 år, och som inte har några insatser från kommunen får ett uppsökande besök, för att få information om säkerhet, rättigheter, förebyggande insatser m.m. Du ingår i ett team där du och din kollega ansvarar för dessa delar gemensamt. I arbetsuppgifterna ingår att skriva rapporter och tjänstutlåtanden. Enligt metod för verksamhetsuppföljningar kommer du bland annat:

•Ha intervjuer med ledning och andra yrkeskategorier inom verksamheter.
•Granska ledningssystem och övrig dokumentation
•Granska enheters egenkontroll av SoL- och Hälsodokumentation
•Göra oanmälda besök och genomföra observationer

Kvalifikationer

Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du har mycket goda IT-kunskaper.

Du tycker om, och har god förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift. Du har vitsordad hög social kompetens. Du arbetar självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med andra människor. Du är lugn, stabil och har förmåga att behålla ett realistiskt perspektiv i situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Du har en problemlösande analysförmåga, klarar att hantera komplexa frågor, snabbt analysera situationer. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är lyhörd och trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter och visar respekt för människors olikheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi riktar oss till dig som har arbetat i Stockholm stad minst 5 år. Vi ser gärna att du redan arbetar i stadsdelsförvaltningen Enskede Årsta Vantör det är en fördel att känna till stadsdelen.

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Fuldtid
Startdato Enligt överenskommelse
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 100%
By Stockholm
Region Stockholms län
Land Sverige
Referencenummer 2019/1407
Kontakt
  • Leif Kananen, 0850814171
Fagforeningsrepræsentant
  • Eva Fagerhem, Vision, 0850820114
  • Daniel, Knudsen, SACO, 0850814675
Publiceret 13.03.2019
Sidste ansøgningsdag 27.03.2019
Uddannelseskrav

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan