Projektledare Stockholmsenkäten, vikariat

Socialförvaltningen i Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten för samordning och uppföljning är en av fem enheter inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor vid socialförvaltningen. Avdelningen verkar för likställighet och samordning inom stadens socialtjänst genom att ta fram riktlinjer och policydokument, erbjuda utbildningar och nätverk till socialtjänstens medarbetare, följa upp verksamheter inom socialtjänsten genom granskningar och rekommendationer samt bidra till forskning och utveckling. 

Enheten för samordning och uppföljning ansvarar bland annat för granskning av stadens socialtjänst, den årliga socialtjänstrapporten, forskning och utveckling inom socialtjänsten och genomförandet av Stockholmsenkäten. Enheten består av 21 medarbetare och en enhetschef. 

Arbetsbeskrivning

Enheten söker en vikarie med ansvar för arbetet med Stockholmsenkäten. Stockholmsenkäten är en återkommande undersökning med resultatredovisning vartannat år. Förutom redovisning av resultat innebär arbetet upphandling enligt LOU, revidering och underhåll av enkät samt dialog med olika samverkansparter. Bland annat sker samverkan med stadens preventionssamordnare, ansvarigt företag för datainsamling, Länsstyrelsen i Stockholms län samt berörda förvaltningar i Stockholms stad. Tjänsten ingår i en arbetsgrupp med ytterligare två medarbetare.

Arbetet innebär helhetsansvar för genomförandet av undersökningen. I detta ingår att tillgängliggöra och skapa förståelse för resultaten genom sammanställning av rapport och tydliga presentationer. Tjänsten innebär också ansvar för fördjupningar i områden kopplat till enkätens resultat samt handläggning av dataansökningar. 

Du erbjuds ett spännande och roligt arbete i Stockholms stad som bidrar till kunskap och utveckling gällande ungdomars livssituation i Stockholm.

Kvalifikationer

Vi söker dig med examen inom beteendevetenskaplig inriktning som sociologi eller liknande. Du är en van projektledare med flerårig erfarenhet av kvantitativt arbete och analys. För detta krävs att du hanterar statistikprogrammet SPSS och Excel.  Personen vi söker är självgående, strukturerad och strategisk med god analytisk förmåga. Du behöver vara kommunikativ och ha förmåga att lösa problem. Tjänsten innebär både självständigt arbete och i grupp och kräver därför god samarbetsförmåga. Du får gärna ha erfarenhet av arbete i Stockholms stad. Enheten för samordning och uppföljning arbetar nära Stockholms stads beslutsfattare vilket medför behov av att kunna prioritera i arbetsuppgifter, vara flexibel, lyhörd och snabb.

Välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdag är den 17 april.

Övrigt

Tjänsten är förlagd vid socialförvaltningens kontor i Farsta centrum. Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat som sträcker sig längst t o m augusti 2021.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
First day of employment 10 augusti 2020 eller enligt överenskommelse
Number of positions 1
Working hours 100%
City Farsta
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2020/1438
Contact
  • Anna Rinder von Beckerath, 08-508 43114
Union representative
  • Johanna Olsson, Akademikerförbundet SSR, 08-508 43705
  • Kristofer Pasquier, SACO , 08-508 25082
  • Per Broman, Vision, 08-508 25580
Published 26.Mar.2020
Last application date 17.Apr.2020 11:59 PM CEST
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan