Lärare till Hägerstenshamnens skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

På Hägerstenshamnens skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Hägerstenshamnens skola är en låg- och mellanstadieskola med ca 540 elever till läsåret 2020/2021. Skolan finns på två adresser, Selmedalsringen 5 och Jakobsdalsvägen 17. Skolan ligger i ett naturskönt område vid Mälaren i Axelsberg. Skolan har fem arbetslag med uppdrag att bedriva meningsfull verksamhet under skol- och fritidshemstid. Att arbeta på Hägerstenshamnens skola innebär att man arbetar i en verksamhet för barn och ungdomar och därmed har ett verksamhetsfokus "det bästa för eleven". Du, liksom alla medarbetare, arbetar för DAG, delaktighet, ansvar och glädje.

Läs mer på https://hagerstenshamnensskola.stockholm.se/


Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som med engagemang och kompetens vill leda lärandet för våra elever i förskoleklass under VT20 för att sedan HT20 följa med eleverna succesivt åk 1 till åk 3. Du ingår i ett årskursparallellt arbetslag, är ansvarig mentor för en klass och samverkar med lärare och fritidspedagoger kopplade till arbetslaget. Du har regelbunden kontakt med vårdnadshavare.
 
 
Kvalifikationer

 • Du är legitimerad lärare behörig att undervisa i åk F-3.
 • Meriterande är om du tidigare har jobbat i samverkan med fritidspedagoger i team.
 • Att med hög kvalitet och med utgångspunkt i styrdokument och forskning planera, genomföra, utvärdera, följa upp och utveckla undervisningen utifrån elevers behov och intressen är en självklarhet för dig.
 • Du använder digitala verktyg i den dagliga verksamheten och för att utveckla undervisningen.
 • Genom ett tydligt, tryggt och relationellt ledarskap skapar du en lärmiljö där elever trivs, utvecklas och känner sig delaktiga.
 • Du har en god kännedom om funktionsvariationer inom NPF och konstruktiva tankar om hur du möter elever med svårigheter.
 • Du är väl medveten om ditt uppdrag och har förmågan att planera, prioritera och variera ditt arbete utifrån elevernas och verksamhetens behov.
 • Du värdesätter samarbete med kollegor och bygger därigenom din egen och er gemensamma kompetens och utveckling. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och är samtidigt öppen för andras tankar och idéer. Hägerstenshamnens gemensamma kompetensutveckling är Kooperativt lärande.
 • Du har en trygg och tillitsfull samverkan med vårdnadshavare.
 • Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmågan att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla elever är lika värda.
 • Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100
City Hägersten
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2020/408
Contact
 • Victoria Blom, 0850839973
 • Lars Ragnarsson Karlsson, 0850839894
Union representative
 • Monica Andersson, Lärarförbundet, 08-508 39 950
Published 29.Jan.2020
Last application date 12.Feb.2020 11:59 PM CET
Identification requirements
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan