Coach till Europeiska Socialfonds-projektet NySTART Stockholm

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Avd för lärande och elevhälsa

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Det ställs höga krav på oss som arbetar i staden att utveckla verksamheten i enlighet med Vision 2040, Ett Stockholm som håller samman. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten i ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

Projektet NySTART Stockholm

Från den 1 januari 2018 har utbildningsförvaltningen en gemensam organisation för mottagande av nyanlända till grundskola och gymnasieskola, Start Stockholm. Förvaltningen har beviljats medel från Europeiska Socialfonden för ett projekt inom enheten Start Stockholm. Projektets målgrupp är ungdomar i åldersspannet 15-19 år som har stora brister i sin skolbakgrund och bedöms ha omfattande behov av stöd under tiden då de studerar på ett språkintroduktionsprogram i Stockholms stad. Projektet planeras pågå till och med december 2020. En central del i projektet är att varje ungdom får en egen coach som följer med i kontakter och möten kopplade till skolan eller annan insats under ett år. Varje coach ansvarar för ca 22 ungdomar. En annan central del i projektet är utökad studie- och yrkesvägledning. Projektet är organisatoriskt placerat på enheten Start Stockholm inom avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa. Start Stockholm är idag lokaliserade på Hornsgatan 124.

NySTART Stockholm är ett utvecklingsprojekt där metoder och arbetssätt ska prövas och utvecklas för att sedan implementeras i ordinarie strukturer.

Uppdraget

Du planerar och genomför arbetet tillsammans med projektteamet bestående av coacher, studie-och yrkesvägledare och beteendevetare. Du planerar, organiserar och genomför aktiviteter riktade mot deltagarna utifrån behov på individuell nivå. Du har ett tydligt och coachande ledarskap, är lyhörd och skapar resultat utifrån det givna uppdraget. Andra arbetsuppgifter inom ramen för uppdraget samt arbete utanför kontorstid kan förekomma.

Kvalifikationskrav

 • Relevant akademisk utbildning inom exempelvis pedagogik, beteendevetenskap och samhällsvetenskap
 • Erfarenhet av att leda grupper
 • Kunskap om det svenska skolsystemet, lag, förordning och annan relevant lagstiftning
 • Kunskap om arbetsmarkandasförvaltningens och socialtjänstens uppdrag kring nyanlända
 • Van att arbeta med dokumentation och administrativa uppgifter
 • Van användare av digitala verktyg
 • Förmåga att skapa och hålla kontakt med samverkansparter inom civilsamhället
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande

 • Tidigare erfarenhet av att arbeta i EU-projekt eller liknande.
 • Erfarenhet av arbete med nyanlända barn och unga inom skola, fritid, arbetsmarknad och/eller socialtjänst
 • Goda kunskaper i annat språk än svenska och engelska
 • Erfarenhet av att arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och håller i löpande arbetsintervjuer under ansökningsperioden.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2019/2338
Contact
 • Marcus Hellsing, samordnare/coach, 08-508 33 687
 • Serdar Korkmaz, projektchef, 08-508 33 717
Union representative
 • Peder Krebs, Vision, 08-508 33 820
 • Karin Moricz Karlsson, Vårdförbundet , 076-123 36 59
Published 17.Apr.2019
Last application date 01.May.2019 11:59 PM CET
Identification requirements
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan