Elevassistent till grundsärskola

Hökarängsskolan/Hökarängens särskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Hökarängsskolan är en grundskola F-9, med en stor grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. Verksamheten omfattar cirka 600 elever. På grundsärskolan går 58 elever som en del läser ämnen och en del läser ämnesområden. Hösten 2015 har vi börjat med ett större utvecklingsarbete i hela skolenheten, inklusive kompetensutveckling för alla: Visible Learning Plus.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en engagerad elevassistent som tycker att det är roligt och spännande att följa elevers utveckling och lärande i grundsärskolan. För att passa för uppgiften behöver du ha lätt för att samarbeta med annan skolpersonal. Då uppgiften innebär att du ska följa eleverna under hela den samlade skoldagen krävs att du har ett genuint intresse och en djupare förståelse för de behov eleverna har. Din arbetsinsats kommer dels att behövas under skoltid i klassrummet, dels under raster, i matsalen, toalettbesök, utflykter och på fritidshemstid. Flera elever har beteendesvårigheter och har stora behov av stöd i alla samanhang. Bad är en regelbunden aktivitet i vår verksamhet. Du måste kunna ta aktiv del i denna aktivitet genom att följa med och själv delta i badet tillsammans med eleverna

Kvalifikationer

Du är lärare mot fritidshem, eller har en barnskötarutbildning, elevassistentutbildning eller en likvärdig utbildning.

Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av tecken som stöd och/eller anpassat multimedia stöd.

Du ska vara lugn och stabil i ditt bemötande och vara lyhörd för individers olika behov och förutsättningar samt kunna anpassa dig därefter. Du ska dessutom vara mycket tydlig och strukturerad.

Du måste ha lätt för att samarbeta i arbetslag och dela med dig kunskap såväl som ta del av andras kunskap.

Du ska ha vana att arbeta med fler elever och kunna växla nivå/förhållningssätt efter elevernas individuella behov.

Erfarenhet av elever på träningsskola som har utåtagerandebeteende och sociala svårigheter krävs.

Övrigt

Type of employment Temporary position 3-6 months
Contract type Full time
Number of positions 2
Working hours 100 %
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2019/926
Contact
  • Suha Mariosh, 0850847555
Published 15.Feb.2019
Last application date 01.Mar.2019 11:59 PM CET
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan