Förskollärare till Timmermansgårdens förskola på Södermalm

Södermalm SDF, Förskoleavdelningen, Bergsgruvans förskolor

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Som förskollärare på Timmermansgården och Bergsgruvans förskolor kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar.

Vi har för 2018 fokus på hållbar utveckling genom arbetet med Grön flagg och genom att servera 85% ekologisk mat och tre vegetariska luncher/vecka. Vi lägger också stor vikt vid vår likabehandlingsarbete som normmedvetenhet och inkludering. Digitalisering ser vi som en viktig del av verksamheten som för oss är ett självklart komplement till det analogiska material vi erbjuder barnen i verksamheten.

Förskolorna ligger centralt på Södermalm i närheten av Mariatorget.

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål.

Vår välorganiserade dagsstruktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.

Fortbildning är en självklar del i vår verksamhet.

Kvalifikationer

Förskollärare examen

 Övrigt

Goda friskvårdsmöjligheter - Förvaltningen har ett aktivt friskvårdsarbete, med friskvårdsbidrag på 1000:-/år samt en friskvårdstimme/vecka, möjlighet att köpa mycket förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym.

Vi arbetar med likabehandling i praktiken 

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2019/85
Contact
  • Britt-Marie Anell-Hedberg, Förskolechef, 0761212111
Union representative
  • Fredrik Kahn , Lärarförbundet, 08/508 15 808
Published 07.Jan.2019
Last application date 21.Jan.2019 11:59 PM CET
Identification requirements
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan