Gymnasielärare i kemi och biologi till Norra Real

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Med anledning av planerad pensionsavgång till sommaren samt eventuell tjänstledighet söker vi nu till våra studiemotiverade elever vid Norra Real en engagerad och inspirerande lärare i kemi och biologi. Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö. På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanistiskt program. Vi erbjuder inom naturvetenskapliga programmet dels natur/natur, men även profiler mot forskning, matematik och miljö. Det humanistiska programmet är profilerat mot kultur. Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns utöver sam/sam en profil mot miljö. Utbildningarna ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika högskolestudier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi är ca 1000 elever och knappt 100 medarbetare.

I tjänsten ingår sedvanliga läraruppdrag såsom undervisning, mentorskap, deltagande i program- och ämneslagsarbete. Norra Real har välutvecklade och välutrustade institutioner inom alla ämnen och söker dig som vill vara med och utveckla våra högskoleförberedande utbildningar. Vi söker dig som kan motivera och utmana elever på alla nivåer att utvecklas vidare och finna glädje i just dina undervisningsämnen. Du ser din didaktiska kompetens och kommunikativa förmåga som central för att lyckas i uppdraget. På Norra Real har varje elev självklart tillgång till en egen dator (1:1) och Du är bekväm i att använda digitala hjälpmedel och är intresserad av att utveckla och pröva nytt vad gäller de digitala aspekterna av undervisning och lärande. Som lärare i naturvetenskapliga ämnen och särskilt kemi och biologi kommer Du att vara involverad i naturvetenskapliga specialiseringskurser och gymnasiearbete, då det naturvetenskapliga programmet är omfattande och elever inte sällan fördjupar sig i dina ämnesområden.

Vid Norra Real samarbetar vi i ämneslag kring planering, examinationer, bedömning och betygsättning i syfte att säkerställa likvärdighet och utveckla vår undervisning. Du ser det som en självklarhet att delta i, och bidra till, det arbetet. Vi betraktar undervisning och därmed även mötet mellan lärare och elev som den enskilt viktigaste kärnprocessen i vår verksamhet. Vi söker dig som delar det synsättet och finner glädje i att bidra till en välplanerad verksamhet och skola med ömsesidigt positiva förväntningar. Som del av ett naturvetenskapligt arbetslag bidrar Du till fler kontakter med universitet och högskolor, exempelvis besök vid Vetenskapens hus, KTH, SU etc. och är inte rädd för att söka nya kontaktytor inom lokalt näringsliv, departement och myndigheter där Du ser vinster för elevernas lärande och berikning inför deras fortsatta studier efter gymnasiet.

Arbetsbeskrivning

Gymnasieundervisning i kemi och biologi inklusive mentorskap. Undervisningen är huvudsakligen med elever vid vårt naturvetenskapliga program, där engagemanget, motivationen och intresset för naturvetenskapliga ämnen är stort bland eleverna. Undervisning planeras och fördelas dock läsårsvis i förväg och om Du är behörig för undervisning i exempelvis Naturkunskap, kan Du som enskild lärare tilldelas kurser inom samtliga program vid skolan. Ferietjänst.
 
 
Kvalifikationer

Behörig och legitimerad lärare i kemi och biologi. Erfarenhet av undervisning inom specialiseringskurser i dina ämnen eller gymnasiekurser i samarbete med universitet och högskolor är meriterande. Detsamma gäller om Du är behörig även i Naturkunskap och/eller har erfarenhet av undervisning i kurser inom det ämnet.
Kompetens och erfarenhet inom ledarskap och grupprocesser, i syfte att aktivt bidra till ett engagerat och motiverande mentorskap för våra elever, är meriterande.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Övrigt
Tjänsten tillsätts under förutsättning att planerad tjänstefördelning beslutas och att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal.

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment 2020-08-10
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2020/1687
Contact
  • Fredrik Skog, rektor , e-post: fredrik.skog@edu.stockholm.se
  • Rasmus Neideman, lektor i biologi (Lärarförbundet), e-post: rasmus.neideman@edu.stockholm.se
Union representative
  • Malin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund, e-post: malin.ahlgren@edu.stockholm.se
Published 08.Apr.2020
Last application date 22.Apr.2020 11:59 PM CEST
Identification requirements
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan