Lärare mot fritidshem

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Karlbergs skola är för närvarande F-4 skola med ca 300 elever och 45 anställda. Skolan är under läsåret 2018/2019 uppdelad på fyra olika adresser, Campus Karlberg. Skolgården är en allmän park och ett grönområde omgärdat av flerfamiljshus vilket ger en lugn och trygg miljö. Den pedagogiska personalen är uppdelad i årskursarbetslag med ett antal lärare och fritidspersonal runt en elevgrupp. Vi har tagit stora kliv i den digitala utvecklingen under de senaste åren. All personal har en egen digital enhet och arbetar i Office 365. Vi är en utvecklande och lärande organisation som delar kompetens och kunskap på våra möten, studiedagar m.m.

Arbetsbeskrivning

Som lärare mot fritidshem/fritidspedagog arbetar du kontinuerligt med pedagogisk utveckling och organisation av fritidsverksamheten. Du är drivande/ledande i planering, genomförande och utvärdering av fritidsverksamhetens olika delar utifrån fritidshemmets aktuella styrdokument och skolans utvecklingsområden.

I ditt uppdrag förväntas du:

- bidra till processen kring utvecklingssamtal

- utveckla den organiserade rastverksamheten tillsammans med fritidspersonal och idrottslärare/förstelärare

- driva genomförandet av att erbjuda en aktivitet varje dag som omfattar digitala verktyg och/eller programmering

- planera och samverka med lärarna för att koppla ihop aktiviteter och planeringar som bidrar till att eleven får en helhet där skola och fritids samverkar

- ingå i ämnesövergripande projekt som är kopplade till programmering/digitala verktyg samt internationella samarbeten

- utveckla strukturen för elevernas inflytande över vilka aktiviteter som erbjuds samt hur det förankras hos eleverna för att öka deras delaktighet i fritidsverksamheten

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en trygg och stabil person, med eget driv och en vilja att vara med och utveckla fritidsverksamheten på Karlbergs skola tillsammans med oss.

Du är väl förtrogen med LGR 11 och kan bidra till att skapa en helhet där skola och fritids samverkar.

Du är van att arbeta i team och driva processer tillsammans med fritidspersonal och elever.

Du inspirerar och bidrar med idéer samt verkställer dessa.

Du är engagerad och leder eleverna i deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt.

Du bidrar gärna till att skapa ett sammanhang för alla.

 


 

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
Number of positions 2
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2019/2373
Contact
  • Catarina Sandberg, 0850844791
Union representative
  • Kristina Jonsson, lärarförbundet, 08 508 447 80
Published 19.Apr.2019
Last application date 30.May.2019 11:59 PM CET
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan