Registrator till miljöförvaltningen

Stockholms Stad, Miljöförvaltningen, Verksamhetsstöd

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning
Miljöförvaltningen är i huvudsak en tillsynsmyndighet med ansvar för miljötillsyn och livsmedelskontroll. Vi arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Miljöförvaltningen är även ansvarig för att samordna stadens energieffektiviserings- och klimatarbete, samt ansvarar för övervakning av luft- och vattenkvalitet och miljögifter

Avdelningen för Verksamhetsstöd består av 23 medarbetare fördelade på sex expertfunktioner: ekonomi, IT, juridik, kommunikation, HR samt arkiv och registratur. Avdelningens uppgift är att ge stöd till chefer och handläggare inom respektive ansvarsområde. På varje funktion finns en samordnare.

Avdelningschefen har det direkta personalansvaret och är din närmaste chef.

Arbetsbeskrivning

Miljöförvaltningen har sedan 2011 digital ärendehantering och strävar efter att göra kommunens data/information öppen och digitalt tillgänglig för medborgare och näringsliv. 

Som registrator svarar du för att handlingar som inkommer registreras och distribueras enligt gällande lagar, förordningar och interna rutiner. Du arbetar med:

 • Postöppning och bedömning av inkomna handlingar
 • Registrering av handlingar i dokument- och ärendehanteringssystemet ECOS
 • Ta fram/uppdatera rutiner och handledningar för registrering
 • Stödja verksamheten rörande ärende- och dokumenthanteringsfrågor
 • Utbilda personalen i diarieföring och ärendehantering
 • Lämna ut allmänna handlingar
 • Utföra kvalitetskontroller och uppföljning av registreringar i ECOS
 • Delta i arbetet med att ta fram/uppdatera hanteringsanvisningar

 Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst treårigt gymnasium och har erfarenhet av arbete som registrator i offentlig verksamhet. Det är meriterande om du dessutom har högskoleutbildning inom informationshantering, diplomerad registratorsutbildning och/eller erfarenhet från arbete på miljöförvaltning eller kommunal myndighet med liknande verksamhet.

Du är van att arbeta med digital ärendehantering och tycker om att lära dig ny teknik och utnyttja teknikens möjligheter för att utveckla verksamheten. Du använder obehindrat de senaste versionerna av program som t ex Word, Excel och Adobe Acrobat.

Vi vill att du har lätt för att samarbeta och är villig att hjälpa andra. Du kan fatta självständiga beslut och har ett utvecklat sinne för noggrannhet och struktur. Du är serviceinriktad mot både allmänhet och dina kollegor. Det är viktigt att du är bra på att skriva och kommunicera.

Övrigt

Miljöförvaltningen ser mångfald som en tillgång och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2020/94
Contact
 • Emily Tjäder, Tillförordnad avdelningschef, 08-508 28 741
 • Mikael Nyberg, Avdelningschef, 08-508 28 780
 • Torbjörn Hulting, Arkivarie, 08-508 28 969
Union representative
 • Luis Lopez/Vision, 08-508 27 929
 • Weronica Rydoff/SACO, 08-508 28 963
Published 13.Jan.2020
Last application date 02.Feb.2020 11:59 PM CET
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan