Skarpatorpsskolan söker lärare mot fritidshem/fritidspedagog

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Skarpatorpsskolan är en kommunal F-9 skola i Skarpnäck. Skolan består av två byggnader F-3 respektive 4-9. Det finns en grundsärskola F-6 i egna lokaler. Skarpatorpsskolan består av totalt 520 elever och 110 medarbetare. På F-3 är det ca.280 elever och 45 medarbetare.

Prioriterade områden för Skarpatorpsskolan är digitalisering, delaktighet och rörelse. Vi är en skola med språket i fokus vilket innebär att vi arbetar mycket med läs och skrivprocesser samt kommunikation. Vi vet att en god språklig utveckling stärker elevernas möjligheter att klara även de övriga teoretiska ämnena. Därför har alla lärare på skolan arbetat med språkutveckling. För att kunna bidra till att fostra demokratiska samhällsmedborgare är delaktighet ett av nyckelorden.

Vi arbetar i årskursvisa arbetslag. I arbetslaget ingår lärare, specialpedagog, sva-lärare och fritidshemspersonal som tillsammans ansvarar för elevernas hela dag.

Arbetsbeskrivning

Tjänsterna är med placering i årskurs F-3 i fritidshem och klass. Du kommer att planera och genomföra pedagogisk verksamhet för elever i fritidshemsverksamheten tillsammans med dina kollegor. Du kommer att arbeta utifrån schema där det ingår pedagogisk verksamhet och planeringstid.

KvalifikationerDu är utbildad lärare mot fritidshem/fritidspedagog, gärna med erfarenhet.

Du är väl insatt i läroplanens mål och kan konkret beskriva hur du arbetar för att nå dessa mål. Du är intresserad av pedagogiska och metodiska frågor.

Du är engagerad, lyhörd och idérik i de frågor som rör skolans verksamhet.

Du har lätt att anpassa dina arbetssätt till olika förutsättningar.

Du lyfter det bästa hos varje elev genom ett gott bemötande som stärker elevens självförtroende.

Du är en god förebild för eleverna och kan på ett naturligt sätt kommunicera värdegrund i ord och handling.

Du ser att elever med olika bakgrunder, språk och kulturer som en tillgång som berikar verksamheten.

Du har god kompetens och erfarenhet inom IKT och digitalt utvecklingsarbete.

Övrigt

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2019/111
Contact
  • Micael Borssen, bitr rektor, 0850817255
Union representative
  • Jenny Jansson, 08-50817251
Published 08.Jan.2019
Last application date 22.Jan.2019 11:59 PM CET

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan