Skolsköterska till Solbergaskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Som skolsköterska är du anställd direkt under rektor, som ansvarar för elevhälsoarbetet. Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig på central förvaltning är ansvarig för elevhälsans medicinska insats (EMI) och är ett stöd för rektor och skolsköterska. Solbergaskolan har ca 300 elever åk F-6, en grupp med nyanlända elever; FG samt två st. grundsärskolor, Broskolan och Mockasinen. Tjänsten omfattar 70% varav 50% är förlagd på grundskolan och 20% på grundsärskolan. På Solbergaskolan ser vi mångfald som en resurs som skapar dynamik och formar vår verksamhet till en spännande och utvecklande arbetsplats för såväl personal som elever. Som skolsköterska är du en viktig del i skolans elevhälsoarbete. I grundskolans elevhälsoteam, EHT, ingår: rektor, skolpsykolog, kurator, bitr. rektor, specialpedagog och speciallärare. Grundsärskolans EHT består av biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog samt kompletteras med följande kompetenser från Habilitering och Hälsa Liljeholmen: Arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped. Grundsärskolans elevgrupp innefattar elever med flerfunktionsvariation samt elever inom AST och samtliga elever läser enligt grundsärskolans kursplan för ämnesområden (inriktning träningsskola). I vårt gemensamma arbete ingår förbyggande arbete och åtgärdande arbete. Elevhälsoteamet strävar efter ett salutogent förhållningssätt och ett nära samarbete med arbetslag, elever, vårdnadshavare och övrig personal.

Arbetsbeskrivning

Utföra elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande lagstiftning, stadens Kvalitetsprogram för elevhälsoarbete som inkluderar Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser och centrala Skolhälsans föreskrifter och riktlinjer. Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Stockholms stads skolsköterskor journalför i PMO. Solbergaskolans elevhälsa bygger på ett nära samarbete. Alla kompetenser i skolans team samspela för att nå bästa möjliga stöd och anpassningar till våra elever.

Kvalifikationer

Utbildningskrav:

Specialistsjuksköterskeprogrammet- Distriktssköterska 75 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet: Barn och ungdom 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet: Skolsköterska 60 hp

Du är empatisk, flexibel och målfokuserad. Viktiga egenskaper är också gott omdöme, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Därutöver krävs förmåga att vara strukturerad för att planera verksamheten på kort och lång sikt.

Övrigt

Type of employment Permanent position
Contract type Part-time
First day of employment 2020-08-12 eller enl. överenskommelse
Number of positions 1
Working hours 70%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2019/4358
Contact
  • Suzanne Heikman, 0850821659
Union representative
  • Anneli Johansson,Vårdförbundet, 08-508 33 786
Published 27.Mar.2020
Last application date 30.Apr.2020 11:59 PM CET
Identification requirements
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan