socialtjanst-rosa.png

IT-samordnare till Söderholmsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Söderholmsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Söderholmsskolan - en skola med hjärta - är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum. Skolan är trygg och trivsam och har ca 360 elever från förskoleklass till åk 6 samt ca 65 personal. Skolans organisation bygger på årsvisa arbetslag i åk F-3 med integrerat fritidshem, åk 4-6 AB samt praktisk-estetiska lärare. Fritidhemspersonalen ingår också i arbetslagen F-3 och bidrar till elevernas utveckling och lärande genom samverkan. Skolan har en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurserna 4-6. Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling.

Skolans utveckling inom digitalisering har under de senaste åren varit mycket god och vi har en hög ambition att fortsätta utvecklas så att vi står i samklang med vår omvärld. Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Söderholmsskolan ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjlighet att välja sin egen framtid.

Arbetsuppgifter

I denna tjänst ingår många och varierade arbetsuppgifter. Vi söker dig som är strukturerad och en god organisatör, som är flexibel, van att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Vi ser också att du behöver ha lätt att samarbeta, har tålamod och en stor social kompetens då du i arbetet kommer att möta och ha kontakt med många människor, framförallt skolpersonal och vårdnadshavare. Du behöver ha en god förmåga att planera och prioritera det dagliga arbetet. Tjänsten kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska, skapa tydlig information och att du kan skapa och hålla utbildningar och organisera mindre föreläsningar i olika sammanhang.

I första hand är målet med tjänsten att tillsammans med skolans förstelärare i IKT leda utvecklingen av skolans undervisning för ökad måluppfyllelse. Genom att integrera digitalisering, aktuell forskning och beprövad metodik och didaktik ges elever och personal ett varierat arbetssätt med olika verktyg. För att klara detta behöver du arbeta med både tekniska frågor samt pedagogiska. Både dessa områden kräver administration i flera olika system. Du kommer att vara skolans så kallade IT-kontaktperson, det innebär bland annat att du deltar i nätverk och centrala forum och utbildningar tillsammans med kontaktpersoner från stadens övriga skolor, du är skolans kontakt med förvaltningen i digitala frågor och ansvarar för att skolans digitala enheter och nätverk fungerar.


Inom det tekniska området ingår arbetsuppgifter som:

• Vara behörig beställare för IT-serviceavtalet
• Administrera behörigheter
• Hantera konton
• Hantera kringutrustning
• Fjärrstyra digitala enheter
• Installationer och ominstallationer
• Byta lösenord för personal och elever
• Hantera tjänstekort/certifikat
• Mobilitetsfrågor
• Delta i utbildningar och genomföra självstudier
• Hantera hårdvara (behov, omfattning, placering, felsökning)
• Hantera licenser för, appar, webbtjänster och applikationer
• Utföra viss teknisk felavhjälpning, med framtagna metoder
• Vara uppdaterad när det gäller informationssäkerhet, avtal, regelverk, policys och riktlinjer


Inom det pedagogiska området ingår arbetsuppgifter som:


• Kommunicera, samverka och stödja elever, personal, skolledning och vårdnadshavare i skolans digitaliseringsarbete
• Stödja, informera, fortbilda och handleda elever, personal och skolledning i användningen av digitala verktyg och digitala lärresurser
• Bistå skolledningen med att utveckla skolans verksamhet med stöd av digitala verktyg
• Vara uppdaterad när det gäller programvaror, appar, webbtjänster och digitala hjälpmedel
• Vara uppdaterad när det gäller informationssäkerhet, avtal, regelverk, policys och riktlinjer
• Schemaläggning


Kvalifikationer:


• god teknisk kompetens som kan styrkas genom relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet
• god kännedom om och förståelse för den pedagogiska verksamheten och dess behov
• god kompetens när det gäller att hantera webbplatser, molntjänster och sociala medier.
• dokumenterad digital kunskap och erfarenhet samt gärna en pedagogisk examen eller likvärdigt
• gärna goda kunskaper om hur digitaliseringen i nationella styrdokument och läroplaner kan omsättas i konkret undervisning
• ett lösningsorienterat arbetssätt och kan se sammanhang på övergripande nivå
• ett service- och kundorienterat arbetssätt
• mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt förstår och gör dig förstådd på engelska

Meriterande:

• Erfarenhet av liknande arbete inom Stockholms Stad och kännedom om de system som används.

Intresse av marknadsföring och kunskap inom digital exponering med fokus på sociala medier, hemsida och andra digitala forum.

Övrigt

Söderholmsskolan är verkligen en skola med hjärta. Vi värdesätter öppenhet, glädje, engagemang och kreativitet på arbetsplatsen. På Söderholmsskolan kommer du att arbeta tillsammans med prestigelösa och positiva människor som hela tiden jobbar för att driva på skolans utveckling. Vi arbetar med kollegialt lärande och ser oss själva som resurser för elevernas undervisning och lärande. Varmt välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment 2021-03-08 eller enligt överenskommelse
Number of positions 1
Working hours 100
City Vårberg
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2021/23
Contact
  • Linda Lundell, 0850824965
Published 15.Jan.2021
Last application date 29.Jan.2021 11:59 PM CET
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan