Förskollärare till Kastanjens förskolor

Stockholms Stad, Hägersten-Liljeholmen SDF, Avdelning för förskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vi står inför spännande utmaningar med ett växande stadsdelsområde och verksamheter som utvecklas. Den 1 juli 2020 bildades en ny gemensam stadsdelsförvaltning för Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen; Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Vi på stadsdelsförvaltningen tillhandahåller invånarna stöd och service inom bland annat förskola, social omsorg och äldreomsorg. Vill du också ha ett av Sveriges viktigaste jobb? Vi söker dig som vill vara med och fortsätta att utvecklas med oss!

Den kommunala förskoleverksamheten hos oss är den största i Stockholms stad och vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med verksamhetens utveckling utifrån det kompetenta barnet och en lärande organisation.

Beskrivning

Vårt förskoleområde består av tre förskolor på olika adresser i Midsommarkransen och Liljeholmen. Vi söker nu en kollega till Kastanjens förskolor. Kastanjen ligger mitt i Midsommarkransens gemytliga kvarter. Här finns tre förskolor under samma tak: förskolan Kransen, Majstången och Ringdansen med stora ljusa lokaler och tre gårdar. I verksamheten arbetar vi förskolevis i storarbetslag där barnen är uppdelade i mindre grupper vid till exempel projektarbete. Våra kockar lagar mat från grunden och vi använder en hög andel ekologiska livsmedel. Vi söker en förskollärare till yngrebarnsavdelning.

I vårt arbete utgår vi från läroplanen och vår pedagogiska metod är det utforskande arbetssättet där vi ser möjligheterna i varje barn. Barns delaktighet, nyfikenhet och lust att lära är drivet i verksamheten. Vi arbetar i största möjligaste mån med åldershomogena grupper för att kunna utforma våra lärmiljöer så utmanande som möjligt för gruppen. I år arbetar vi för att utveckla våra lärmiljöer och det digitala lärandet. Alla pedagoger ingår i nätverk som pedagogiskt forum. I forumen diskuterar och reflekterar vi över vår pedagogiska verksamhet samt tar del av ny forskning. Pedagogerna får därigenom en gemensam syn på lärande och på utvecklingen av våra verksamheter.

Vår ledningsgrupp består av en förskolechef, en biträdande förskolechef och en pedagogisk utvecklingsledare. På varje förskola finns en samordnare som har i uppdrag att se över helheten på förskolan, vilket innebär att göra en arbetsfördelning av dagen/veckan.

I vår enhet möter du en ledning som vill stödja en organisation där alla finner sig väl tillrätta och vilja att utvecklas tillsammans och där barnen och deras rätt till utveckling och lärande är centrum för vår verksamhet. Vi ser delaktighet som en viktig förutsättning för lärande och utveckling, där reflektion är en förutsättning för ökad kvalitet inom verksamheten. Vi är en lärande organisation där vi utgår från ett arbetssätt som bygger på kooperativa lärprocesser. Genom våra mötesforum och arbetsgrupper skapar vi möjligheter och tillfällen till organiserat samlärande i linje med vårt uppdrag och våra utvecklingsområden. Det är våra idéer om nya utvecklingsmöjligheter som driver verksamheten framåt.Vi söker en engagerad medarbetare som vill ingå och vara med och bidra i en organisation där delaktighet, ansvar, fokus på uppdraget och ett reflekterande förhållningssätt är viktiga förutsättningar.

Arbetsuppgifter

Som förskollärare ska du tillsammans med övriga arbetslaget:

 • Driva och utveckla verksamheten på förskolan i enlighet mednationella samt lokala styrdokument som gäller förskolans verksamhet.
 • Ansvara för att stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande genom att erbjuda en utforskande och pedagogisk miljö där lärandet sker i vardagliga, lekfulla och lärorika sammanhang.
 • Ansvara för att följa upp och kommunicera varje barns lärande och utveckling med barnet och med familjerna.
 • Ansvara för att verksamheten utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar. Ansvara för att planera och genomföra en verksamhet som är meningsfull, rolig och trygg för alla barn och samverka med vårdnadshavare på ett professionellt sätt och utveckla ett nära och förtroendefullt samarbete.

Kvalifikationer

Du är legitimerad förskollärare/lärare mot de yngre åldrarna och du har;

 • God teoretisk kunskap om barns utveckling, lärande och omsorgsbehov och om hur man leder en barngrupp i pedagogisk verksamhet.
 • God kännedom om förskolans styrdokument och förmåga att omsätta innehållet i praktiken.
 • God förmåga och erfarenhet av att leda och organisera arbetet så att en meningsfull, rolig och trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete.
 • Teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet om/av hur man använder pedagogisk dokumentation (observation, reflektion och dokumentation) som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
 • God förmåga att kommunicera verksamhetens mål och arbetssätt samt barns utveckling och lärande med vårdnadshavarna både i tal och i skrift
 • God förmåga att samarbete
 • Kunskap och förmåga att använda olika IT-tekniska verktyg i ditt arbete och tillsammans med barnen i verksamheten

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi erbjuder dig:

Kompetensutveckling, bland annat genom nätverk, gemensamma föreläsningar, handledning med vår pedagogiska utvecklingsledare.

 • 4 h pedagogisk utvecklingstid i veckan.
 • 1 h reflektionstid i veckan inlagt på schemat med dina närmsta kollegor.
 • Viss typ av arbetskläder.
 • Handledning av stadsdelens specialpedagog vid behov.
 • Fria pedagogiska måltider.Type of employment Permanent position
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100 %
City Hägersten-Liljeholmen
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2018/5368
Contact
 • Anna Lindmark, 08-50822156
Union representative
 • Lärarförbundet Anna-Maria Nicastro, 08-508 23 491
Published 20.Aug.2018
Last application date 03.Sep.2018 11:59 PM CET
Identification requirements
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan