Kommunikativ IT-samordnare till Snösätraskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Snösätraskolan är en F-6 skola i Rågsved. Vi har ca 300 elever och här arbetar ca 70 positiva och kunniga medarbetare. Vi är en tvåparallellig och språkaktiv skola med ungefär 30 modersmål. I skolans egen regi har vi fritidshemsverksamhet för årskurs F-3 och våra mellanstadieelever deltar i fritidsklubben på Rågsveds ungdomsgård. Vi står inför en utvecklingsperiod av skolans verksamhet där vi vill att du är med!

Arbetsbeskrivning

Beställning, hantering, inventering och dokumentation av skolans digitala utrustning samt med skolledningen samordna it på skolan.

Vara verksamhetens leverantörskontakt i it-relaterade frågor.

Exempel på arbetsuppgifter: • Behörig beställare för it-serviceavtalet • Administrera behörigheter • Hantera konton • Hantera kringutrustning • Fjärrstyra digitala enheter •Installationer och ominstallationer • Byta lösenord för personal och elever •Hantera tjänstekort/certifikat • Mobilitetsfrågor • Delta i utbildningar och genomföra självstudier • Delta i centrala forum och utbildningar för stadens it-kontaktpersoner (ITKP) • Hantera hårdvara (behov, omfattning, placering) • Hantera licenser för, appar, webbtjänster och applikationer • Utföra viss teknisk felavhjälpning, med framtagna metoder • Vara uppdaterad när det gäller informationssäkerhet, avtal, regelverk, policys och riktlinjer • Kommunicera, samverka och stödja elever, personal, skolledning och vårdnadshavare i skolans digitaliseringsarbete • identifiera utvecklingsområden och arbeta för att finna förbättringsförslag • utifrån hög digital kompetens stödja skolledningen vid planering, beställning och beslut

Kvalifikationer

Du har: • god teknisk kompetens som kan styrkas genom relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet • god kännedom om och förståelse för den pedagogiska verksamheten och dess behov • god kompetens när det gäller att hantera webbplatser, molntjänster och sociala medier.

Du: • tar egna initiativ och strukturerar arbetsuppgifter genom planering och prioritering samt håller deadlines. • kommunicerar på ett tydligt sätt och behärskar svenska språket väl, både i tal och i skrift. • klarar av att hantera varierande arbetsuppgifter med periodvis hög arbetsbelastning och arbetstempo

Vi värdesätter dig som: • har erfarenhet av ett lösningsorienterat arbetssätt ur ett verksamhetsperspektiv • har goda kunskaper om grundskolans styrdokument och gällande regelverk 

Övrigt

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment 180813
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2018/3992
Contact
  • Anki Prenke, 0850849220
Published 01.Jun.2018
Last application date 15.Jun.2018 11:59 PM CET
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan