Specialpedagog/speciallärare till Årstadalsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Årstadalsskolan är en F-6 skola som läsår 2017-18 inrymmer ca 380 elever fördelat på 3 arbetslag. Skolan och fritidshemmet är en lokalintegrerad verksamhet där barnen vistas under hela dagen. Lokalerna är anpassade utifrån våra hörnstenar: portfoliometodik, lärstilar, lösningsinriktad pedagogik och arbete kring tema och verkstäder. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbete.

Arbetsbeskrivning

Ansvara och leda arbetet i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor. Handleda personal i specialpedagogiska frågor. Ansvara för utredningar och dokumentation kring elever i behov av särskilt stöd. Ansvar för framtagande av åtgärdsprogram tillsammans med berörda pedagoger för elever i behov av särskilda stödinsatser. Undervisa enskilda elever eller grupper av elever.

Kvalifikationer

Du har en specialpedagog/speciallärarexamen eller erfarenhet som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren. Du har erfarenhet av undervisning.

Du måste ha god samarbetsförmåga, vara flexibel, lösningsfokuserad och ha ett bra bemötande mot barn, vårdnadshavare och kollegor. Du förtrogen med ett lågaffektivt bemötande.

Att skapa positiva och utvecklande möten med elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt och du ser positivt på kollegialt lärande med fokus på synligt lärande, ledarskapet, relation och ämne.

Du är ansvarsfull och har förmåga att se till varje elevs individuella behov och förutsättningar och i samarbete med kollegor kan du bidra med att utveckla goda lärmiljöer för alla elever i skolan.

Att driva skolutvecklingsfrågor och pedagogiska diskussioner är något som intresserar dig. Du har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kan bidra med att sprida kunskap i kollegiet.

Du är väl insatt i gällande styrdokument och har goda IKT-kunskaper.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2018/3370
Contact
  • Heidi Hård Af Segerstad/Rektor, 076-1247554
Published 15.May.2018
Last application date 29.May.2018 11:59 PM CET
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan