Biträdande rektor till Smedshagsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Ditt uppdrag

Som biträdande rektor på Smedshagsskolan kommer du att leda utvecklingen av skolans årskurser F-3, fritidshem och fritidsklubb i samverkan med arbetslagen kring det gemensamma uppdraget. I ditt uppdrag ingår även ansvar för kompetensutveckling, personalansvar för ca 25 medarbetare, schemaläggning och andra vanligtvis förekommande arbetsuppgifter. Du blir en del av en ledningsgrupp med en stark teamkänsla som tillsammans driver hela skolans utveckling framåt. Vidare ingår du i elevhälsoteamet där din roll är att representerar eleverna i årskurs F-3.

Skolans fritidshem och klubbverksamhet är idag i en utvecklingsfas där uppdraget med planering, genomförande och utvärdering förtydligas för alla medarbetare. I uppdraget ingår det att fortsätta denna utveckling mot styrdokumenten LGR 11 och kapitel 4 för att skapa en röd tråd för elevens hela dag som harmonierar med skolans satta mål och dess resultatuppföljning.

Läs mer om Smedshagskolan

Det här kommer du till

Smedshagsskolan är en F-9 skola i Hässelby Villastad med ca 360 elever och som växer stadigt. Vi har närheten till såväl naturen och goda kommunikationer samt arbetar i moderna och ändamålsenliga lokaler med en välutvecklad it-standard. Skolan arbetar med två-lärarsystem i alla teoretiska ämnen vilket innebär att vi har två undervisande lärare som grundbemanning. Vårt värdegrundsarbete är synligt och genomsyrar hela verksamheten under hela läsåret.

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som biträdande rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig.

Läs mer om möjligheterna för dig som biträdande rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm eller LinkedIn.

Vem är du?

Med en god samarbetsförmåga kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du har en helhetssyn och ger uttryck för tydliga och höga förväntningar samt kan arbeta självständigt mot satta mål. Som ledare visar du tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ner i organisationen. Vi söker dig som har tydliga värderingar ur ett etiskt perspektiv och som styrs av dessa i avgörande möten och situationer.

Utbildning

Du ska ha högskoleutbildning med pedagogisk inriktning samt slutfört den statliga rektorsutbildningen.

Erfarenhet

Du ska ha dokumenterad skolledarerfarenhet från grundskolan med erfarenheter inom fritidshem- och fritidsklubbsverksamheten. Meriterande är skolledarerfarenhet från Stockholms stads skolor.

Kunskap

Vi söker dig som har kunskap om och intresse för elevhälsofrågor då du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam. Meriterande är goda IT-kunskaper.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som biträdande rektor i Stockholms stad.

 

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työaika Kokopäiväinen
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Hässelby
Lääni Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2019/3177
Yhteys
  • Lolitha Nilsson, rektor, 08-508 417 57
Liiton luottamusmies
  • Kjell Sjöberg, Sveriges skolledarförbund, 076-825 25 83
  • Olle Pettersson, Lärarförbundet, skolledare, 076-12 21 743
  • Ragnar Sjölander, LR, 070-760 19 30
Julkaistu 16.05.2019
Haku päättyy 30.05.2019 klo 22.59
Koulutusvaatimukset

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan