Jobbcoach

Arbetsmarknadsförvaltningen, jobbtorg Stockholm Unga Kista

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.

 

Ungas etablering på arbetsmarknaden är en betydelsefull process. Vägarna till etablering kan dock se ut på flera olika sätt. För drygt en av tio unga i Sverige kantas den här vägen av att de någon gång står helt utanför både arbete och studier. För några av dem är detta en tillfällig situation. För andra är det något som varar en lång period av deras ungdomsliv och riskerar att leda till ett fortsatt utanförskap. Bland unga i Sverige som varken studerar eller arbetar finns en tydlig överrepresentation av ungdomar med utländsk bakgrund, låg utbildning och, särskilt, med funktionsnedsättningar.

Vill du stötta unga 16 - 29 år som i dagsläget saknar sysselsättning? Är du en självständig problemlösare? Är du bra på att skapa relationer med ungdomar, samverkanspartners, föreningar, trossamfund och arbetsgivare? Då ska du söka arbetet som uvas-coach hos oss. Gruppen unga som varken arbetar eller studerar förkortas uvas och denna grupp ligger stadigt högre på Järva, jämfört med Stockholm stad som helhet. Inför 2021 intensifierar Arbetsmarknadsförvaltningen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning sin samverkan, för att kraftigt minska antalet uvas i stadsdelsområdet.

Vi utökar därför vår verksamhet med ytterligare två tjänster, där respektive förvaltning ansvarar för varsin tjänst. Vi benämner denna samverkan som en gemensam uvas-satsning som syftar till att skapa nya gemensamma arbetssätt för att nå målgruppen, samt för att se effekter av våra insatser. Utöver intern samverkan mellan olika förvaltningar i staden, ingår samverkan med arbetsgivarkontakter, arbetsförmedlingen och föreningar.

Som jobbcoach inom Arbetsmarknadsförvaltningen kommer du att arbeta enligt metoden Supported Employment för att stötta, motivera och vägleda målgruppen, som benämns aspiranter, att finna, få och behålla ett arbete eller studier i syfte att bli självförsörjande. Du kartlägger och planerar tillsammans med aspiranten. Du stöttar och vägleder aspiranten i planeringen. Att jobba som coach hos oss är att göra skillnad. Du kommer anställas av Arbetsmarknadsförvaltningen och den coach som anställs av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning blir din närmsta kollega och ni utgör tillsammans ett miniteam. Ert gemensamma uppdrag är att genom samverkan kraftigt minska antalet uvas i Hjulsta/Tensta i åldern 16-29 år. Arbetet innebär stor variation, exempel på arbetsuppgifter är: - Uppsökande och motiverande arbete - Samverka med stadsdelens fältassistenter, skolsocionomer - Hitta vägar vidare mot arbete och/eller studier utifrån individens förutsättningar och önskemål - Skapa arbetsgivarkontakter - Länka till jobbtorg ungas ordinarie verksamhet - Utveckla närvaron i digitala kanaler utifrån målgruppens behov - Utifrån identifierade behov planera föreläsningar, events och rekryteringsträffar - Vara nytänkande och kreativ i att hitta lösningar för målgruppen - inte vara rädd för att prova ny arbetssätt eller metoder - Kreativ och prestigelös - Nytänkande - Uppföljning och dokumentation - Vana och bekväm i att ta kontakter med olika professioner Den största delen av arbetet innebär arbetsgivarkontaketer och att matcha aspiranten till rätt arbetsplats. Du ska söka upp och hitta arbetsgivare samt stötta aspiranten och arbetsgivare vid behov. Du arbetar både självständigt och i team. Du samarbetar med kollegor inom organisationen men också med externa aktörer samt arbetsgivare. Du dokumenterar kontinuerligt i befintligt verksamhetssystem enligt riktlinjer. Förändrings- och utvecklingsarbete är en naturlig del av arbetsdagen och kräver aktivt deltagande

Kvalifikationer

högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Utbildning inom supported employment är ett krav.


Övrigt

Tjänsten är en en 6 - månaders anställning med möjlighet till förlängning. Tjänsten innefattar resor dagtid inom Stockholm för att träffa och stötta aspiranter och arbetsgivare. Kväll och helgsarbete kan förekomma.

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen 3-6 kuukautta
Työaika Kokopäiväinen
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Stockholm
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2021/727
Yhteys
  • Biträdande enhetschef Gitti Mohamadi, 0850835895
Liiton luottamusmies
  • Carl Korch, SACO, 08-50847960
  • Helen saeidpour, SSR, 08-508 35 662
Julkaistu 22.02.2021
Haku päättyy 08.03.2021 klo 22.59
Koulutusvaatimukset

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan