Socialsekreterare

Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker en erfaren socialsekreterare till Kriscentrums kvinnoteam. Kriscentrum för kvinnor och barn är Stockholms stads skyddade boende för kvinnor, med eller utan barn, som utsatts för våld i nära relation. Verksamheten har plats för 18 kvinnor och placerinarg görs av stadsdelar, socialjour och kranskommuner. Vi är en akutinstititution vilket innebär att vi tar emot placeringar dygnet runt. Vi tar emot medföljande barn i ålder 0-18 år oavsett kön. Alla som bor på Kriscentrum får en egen kontaktperson som följer ärendet under placeringstiden.

Arbetsbeskrivning

Du kommer som socialsekreterare i vårt kvinnoteam ha ansvar för 3-4 ärenden. Arbetet innebär att erbjuda kvinnor krisbearbetande och stödjande samtal. Du kommer ha en spindeln-i-nätet-funktion i förhållande till olika myndigheter såsom socialsekreterare, polis, målsägarbiträde och övriga kontakter i det professionella nätverket. Du kommer ha ansvar för många praktiska frågor som rör varje placerad kvinna, du kommer skriva intyg, hålla i en planering framåt och i möten med placerande socialsekreterare. Du får ge samhällsinformation. En stor del av arbetet sker med tillsammans med tolk. Du ska även ha ett tätt samarbete med barnens kontaktpersoner så att ni bildar ett team runt familjen och tillsammans arbetar för familjens bästa men med barnfokus. I övrigt innebär arbetet ett nära samarbete med samtliga kollegor och att man deltar aktivt i det allt det praktiska arbete som förekommer på en institution. Kriscentrum har sammanlagt 20 fast anställd personal. Kvinnoteamet består av fem socialsekreterare. Vårt barn- och ungdomsteam har sex socialsekreterare - antalet barn överstiger oftast antalet placerade kvinnor. Tre socialsekreterare delar på vaken natt tjänstgöring. Verksamheten har en skapande verkstad där två hantverkspedagoger arbetar. Här finns en administratör och en person med samordnande funktion. Slutligen är vi två i arbetsledning; en gruppledare som följer det dagliga arbetet och en biträdande enhetschef. I vår verksamhet finns via Utbildningsförvaltningen ett Lärteam som ger undervisning till skolpliktiga barn. Det är en upprätthållande undervisning i kärnämnen. Vi är bemannade dygnet runt och du kommer att arbeta på ett rullande 11-veckors schema och ha dag- kväll- samt helgpass. Som socionom har du möjligheten att arbeta med individen i centrum. Ditt arbete som socialsekreterare är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med klienten ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just individen i fråga. I arbetet som socialsekreterare kan det bland annat ingå att konsultera, aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar, fatta beslut och följa upp insatser. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter. I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners som till exempel landsting, försäkringskassa, polis, arbetsförmedling. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!

Kvalifikationer

Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.

Du behöver ha arbetat med personer som befinner sig i kris och gärna ha arbetat med familjer. Vi önskar att du har erfarenhet av att ha arbetat med personer som utsatts för våld i nära relation.

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

Övrigt

Du kommer att arbeta på ett rullande 11-veckors schema och tjänstgöra både dag, kväll och helg

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työaika Kokopäiväinen
Työhönotto pvm 2020-07-13
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Stockholm
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2020/686
Yhteys
  • Anastasia Von Zweigbergk, 0850825160
  • Ulrika Westerlind, 0850825578
Liiton luottamusmies
  • Per Broman, Vision, 08.508 255 80
  • Kristofer Pasquier, 08.508 250 82
Julkaistu 30.03.2020
Haku päättyy 15.04.2020 klo 22.59
Koulutusvaatimukset

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan