Specialpedagog till Årstadalsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Årstadalsskolan är en F-6 skola som läsår 2018-19 inrymmer ca 400 elever fördelat på 4 arbetslag. Skolan och fritidshemmet är en lokalintegrerad verksamhet där barnen vistas under hela dagen. Lokalerna är anpassade utifrån våra hörnstenar: portfoliometodik, lärstilar, lösningsinriktad pedagogik och arbete kring tema och verkstäder. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbete.

Arbetsbeskrivning

Du ingår i skolans elevhälsoteam där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Du arbetar kollegialt i team, med arbetslag och självständigt. Du är ett stöd för elever, personal och vårdnadshavare och visar på metoder som kan tillgodose elevernas behov av stödinsatser. Du analyserar och ger förslag på stödinsatser genom bl a observationer och samtal med elever, vårdnadshavare, pedagoger och skolledning. Du utför pedagogiska kartläggningar och arbetar fram åtgärdsprogram för elever och bidrar till en inkluderande miljö genom att hitta möjligheter och metoder i gruppen. Du kommer också att skriva underlag för utredningar och ansökningar.

Kvalifikationer

Vi vill att du har lärarlegitimation med speciallärar/pedagogutbildning. Du har erfarenhet av undervisning i klass. Vi ser även gärna att du har utbildning, kunskaper eller erfarenheter av neuropsykiatriska funktionshinder och att du ser möjligheter att pedagogiskt tillmötesgå dessa elevers behov. Vi vill att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt i svenska språket. Vi söker dig som tillför entusiasm, energi och lust i arbetet. Genom din roll som specialpedagog medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande och insatser som gör att eleverna kommer i goda lärprocesser i en trygg och stimulerande lärmiljö. Du har lätt för att samarbeta och har förmågan att se elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar, får elever att växa och lära sig mycket. Du jobbar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det är viktigt att du är väl förtrogen med skolans styrdokument, lagar och förordningar kring barn i behov av särskilt stöd. Du är trygg i rollen som ledare och känner en stolthet för ditt jobb. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett strukturerat och organiserat arbetssätt och är tydlig, ödmjuk och rak i din kommunikation. Du är trygg, stresstålig, flexibel och har en god förmåga att leda och motivera andra, såväl elever som elevassistenter. Du har en drivkraft i att skapa engagemang och delaktighet och tar ett stort eget ansvar för ditt arbete. Du vill arbeta elevnära. Du är uppdaterad på kompensatoriska hjälpmedel och övriga digitala verktyg. Du har erfarenhet och kunskap om lågaffektivt bemötande. Du har förmåga till samarbete med fokus på att finna lösningar gällande arbetssätt och lärandemiljö är självklart för dig och du har en god förmåga att motivera och leda elever.

Övrigt

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työaika Kokopäiväinen
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Stockholm
Lääni Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2019/3263
Yhteys
  • Heidi Hård Af Segerstad, 0850847554
Julkaistu 20.05.2019
Haku päättyy 24.06.2019 klo 22.59
-
Koulutusvaatimukset

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan