Vi söker den bästa ledaren – en biträdande rektor med ambitioner och driv!

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan som är en anrik F-9-skola med grundsärskola. Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor. Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om ”Vingar som bär för framtiden”.

Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av andra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete. I varje möte med eleverna har vi höga förväntningar, skapar förtroendefulla relationer, stärker elevernas självkänsla och låter varje individ utvecklas för att få vara sig själva.

Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv.

Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag och varje arbetslag leds av en arbetslagsledare. Förskoleklassen och grundsärskolan bildar var sitt arbetslag. Arbetslagsledarna bildar tillsammans med skolledningen skolans ledningsgrupp (LG). Utvecklingsarbetet inom fritidshemmet leds av skolans tre fritidshemsutvecklare. Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer samt administrativ chef. På skolan finns ett elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska, tre specialpedagoger, skolpsykolog samt studie- och yrkesvägledare. Utöver det finns en socialpedagog anställd som jobbar riktat mot lågstadiet samt lärare som arbetare i skolans studio för elever i årskurs 5-9.

Läs mer på http://matteusskolan.stockholm.se/


Arbetsbeskrivning

Inför höstterminen 2019 utökar vi skolledningen och söker nu en biträdande rektor med inriktning mot lågstadiet (skola och fritidshemmet) samt förskoleklass.

Som biträdande rektor har du personalansvar för de medarbetare som tillhör aktuellt stadium vilket innebär att du är ansvarig för att leda, coacha och stötta dina medarbetare utifrån deras uppdrag och utmaningar. Att våga utmana medarbetarna i deras yrkesroller är en viktig uppgift.

Biträdande rektor har också elevansvar för de elever som tillhör aktuellt stadium vilket innebär att du, tillsammans med skolans elevhälsoteam och arbetslagsledarna, ska driva skolans elevhälsoarbete framåt. Som biträdande rektor förväntas du ha fokus på det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet samtidigt som du ska ha övergripande blick på arbetet runt de elever som är i behov av särskilts stöd.

Du kommer att arbeta nära arbetslagsledarna, fritidshemsutvecklare, förstelärarna och skolledningen för att driva den dagliga verksamheten, det pedagogiska utvecklingsarbetet samt skolans systematiska kvalitetsarbete. 
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom lågstadiet och som känner dig väl förtrogen med skolans styrdokument. Erfarenhet av att driva utvecklingsarbetet inom både skola och fritids är meriterande. Du bör vara en person som kan arbeta självständigt och driva processer framåt samtidigt som samarbete med andra är en förutsättning.

Vidare ser vi gärna att du är en strukturerad och noggrann person, med kvalitet i fokus. Vid hög arbetsbelastning måste du kunna prioritera och göra det viktigaste först. God kommunikationsförmåga med elever, vårdnadshavare och medarbetare är en förutsättning.

Lärarutbildning och erfarenhet av att arbeta i skola är en förutsättning samt att du har ledarerfarenheter, som exempelvis projektansvarig, arbetslagsledare eller liknande. Tidigare erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor är meriterande. Störst vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.
Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työaika Kokopäiväinen
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 100
Paikkakunta Stockholm
Lääni Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2019/1419
Yhteys
  • Karolina Arvekvist (rektor), 08-508 44 292
Liiton luottamusmies
  • Lise-Lotte Liljedal (Lärarförbundet), 076-12 44 466
  • Anders Bromarf (LR), 076-12 42 697
Julkaistu 10.03.2019
Haku päättyy 24.03.2019 klo 22.59
-
Koulutusvaatimukset

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan