Biträdande rektor 7-9 Höglandsskolan

Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Höglandsskolan är en trivsam och trevlig F–9 skola med ca 460 elever och 60 personal. Skolan har en årskurs vardera i F–3 och två paralleller i årskurs 4–9. Skolans kunskapsresultat är mycket höga dessutom är elevernas trivsel, trygghet och upplevda studiero mycket god.

Höglandsskolan grundades 1931 som en privat skola med en pedagogisk vision och estetisk profil, som skolan har än idag. Vi tror att de estetiska lärprocesserna med det teoretiska arbetet gynnar elevernas kunskapsutveckling och bidrar till goda resultat. Sedan många år är skolan en kommunal skola i Stockholm stad.

Skolan har många traditioner som genomsyrar läsåret. Det kan vara genom föreställning, den så kallade Samlingen, musikframträdande, föredrag/tal eller utställning av ett arbete man gjort. Detta arbetssätt skapar positiva möten mellan eleverna i olika åldrar och gagnar en trygg, stimulerande och kreativ miljö för deras allsidiga utveckling som vi är måna om. Detta skapar även trivsel och gemenskap för all personal på skolan.

Skolan har ett väl inarbetat elevhälsoteam och ett väl förankrat trygghetsarbete vilket skapar trygghet, trivsel och studiero för eleverna i alla årskurser F-9. Skolan har mycket hög andel behörig personal. Höglandsskolan ligger vid Höglandstorget i Bromma i ett lugnt bostadsområde med naturen inpå knutarna och nära till kommunikationer.

Arbetsbeskrivning

Du ingår och är aktiv i skolans ledningsgrupp som består av rektor, 2 biträdande rektorer en för årskurs F–6 och en för årskurs 7–9 samt en administrativ chef.

I ledningsgruppen fokuserar vi på det systematiska kvalitetsarbetet, strategiska planeringar och beslut. Vi arbetar för att säkerställa att verksamheten styr mot skolans uppsatta mål, inklusive att ha en effektiv organisation samt att bibehålla det som utmärker Höglandsskolan. Du är med och förbereder och tar fram de planer som ska upprättas eller revideras samt deltar i arbetsmiljöarbetet och skolans krisgrupp. Du deltar, tillsammans med övriga i ledningsgruppen, i SVG och APT- möten där du även har en aktiv roll.

I din roll som biträdande rektor kommer du att ansvara för att leda processer i riktning mot skolans mål och utveckling. Du kommer att vara delaktig i planering av studiedagar likväl som av utvärderingar och analyser på enhetsnivå samt efter det göra plan för det fortsatta arbetet. I ledningsgruppen lägger vi stor vikt vid förmågan till samarbete, kommunikation och dialog.

Du kommer att ansvara för den pedagogiska utvecklingen för högstadiets elever och personal samt lärarnas arbetslag. I arbetet ingår att ha ett övergripande ansvar så att eleverna i arbetslaget får det stöd de behöver. Det gör du i samarbete med lärare och elevhälsa för att främja elevernas bästa utveckling. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam med ett visst ansvar för arbetslagets elevhälsa.

I ditt personalansvar ingår bland annat, medarbetarsamtal, lönesamtal, eventuella rehabiliteringssamtal samt organisationsplanering för arbetslagen. Du bör vara väl förtrogen med arbetsrätt såväl som skollag och läroplan.

I tjänsten ingår även ett övergripande ansvar för skolans digitala arbete samt det digitala utvecklingsarbetet i samråd med skolan förstelärare, i tjänsten ingår även ansvar för skolplattformen, tjänstefördelning, schemaläggning, sommarskola och rekrytering vid behov till arbetslaget.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta som skolledare eller biträdande rektor. Du är tydlig i ditt ledarskap, lyhörd, har god förmåga till kommunikation och dialog samt lätt för att bygga förtroende. Du uppfattas som en närvarande chef och arbetar med inflytande och delaktighet. Du kan leda processer, är strukturerad och organiserad samt duktig på att formulera handlingar och planer på det som kommit fram i pedagogiska processer. Du tar ansvar för dina arbetsuppdrag och följer upp dem tills de är slutförda samt ansvarar för den återkoppling som behövs. Du har lätt för att samarbeta och kan arbeta självständigt. Du har erfarenhet av elevhälsoarbete och värdegrundsarbete.

Stor vikt läggs vid förmåga att lägga schema, ansvara för tjänstefördelning samt skolans digitala plattformar. Likväl som för pedagogiskt tänk, erfarenhet av ledningsuppdrag med personalansvar och att ha arbetat som lärare. Du är väl insatt i arbetsrätten, läroplanen och skollagen.

Vid tillsättning av tjänsten kommer hänsyn tas till personlig lämplighet likväl som att väl passa in i skolans ledningsgrupp.

Övrigt

Berätta noggrant i det personliga brevet, utifrån det vi skrivit i annonsen, om förväntade kunskaper och erfarenheter. Vi utgår till stor del från detta i urvalet av kandidater till intervju.

Tillträde enligt överenskommelse men önskvärt i juni.

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työaika Kokopäiväinen
Työhönotto pvm 20200601
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Stockholm/Bromma
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2020/1647
Yhteys
  • Sandie Sandqvist, 08-508 432 04
Julkaistu 07.04.2020
Haku päättyy 22.04.2020 klo 01.00
Koulutusvaatimukset

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan