Enhetschef till Stockholm konst

Stockholms Stad, Kulturförvaltningen, Liljevalchs konsthall/Stockholm konst

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Kulturförvaltningen arbetar för att det kulturella utbudet i Stockholm ska bestå av en mångfald av olika uttryck, utbud och möjligheter och samtidigt innehålla både bredd och spets. Kulturförvaltningen ansvarar för huvuddelen av de kommunalt drivna kulturverksamheterna och ger stöd till det fria kulturlivet.

Stockholm konst är den verksamhet inom kulturförvaltningen, Stockholms stad, som tillser att stadens bolag och förvaltningar följer en-procentsregeln, dvs. att stadens bolag och förvaltningar avsätter en procent av kostnaden vid om-, ny- och tillbyggnation till konst. För närvarande har Stockholm konst 120 projekt på gång i skolor, äldreboenden, i stadens egna fastigheter/bolag och på offentlig platsmark. Stockholm konst är en expansiv avdelning i ett växande Stockholm.

Stockholm konst kommer under 2018 att organisatoriskt tillhöra Liljevalchs. Stockholm konsts nuvarande organisation är: en projektchef, två projektsamordnare och en kurator 50% för egna projekt.

Arbetsbeskrivning

Chefen för Stockholm konst ska verka som en-procentsregelns ambassadör vilket innebär daglig kontakt med andra förvaltningar och bolag, med politik och stadshusledning, samt medier. Chefen för Stockholm konst ska också verka för ett ökat samarbete med privata aktörer i en övergripande vision om att ”tillsammans bygger vi ett framtida Stockholm”.

I ditt uppdrag som enhetschef leder du enheten med fullt personal- och budgetansvar. Du motiverar samt ger råd och stöd till enhetens medarbetare och arbetar för att skapa ett positivt och kreativt utvecklings- och arbetsklimat. Du ansvarar för enhetens fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Du representerar, leder och utvecklar verksamheten i samråd med avdelningschefen och deltar aktivt i såväl lång- som kortsiktig planering. Du är duktig på att arbeta strategiskt och långsiktigt och samtidigt ha förmåga att se hur och när de små stegen leder vidare mot den större visionen.

Kvalifikationer

Du som söker detta uppdrag ska ha:

 • Högskoleexamen från arkitektur eller konst.
 • Mångårig vana av att arbeta med konst i offentlig miljö
 • Arbetat och drivit stora konstprojekt
 • Mångårig erfarenhet av och kunskaper i  svensk och internationell samtidskonst
 • Mångårig erfarenhet av att driva och förstå konkreta byggprojekt 
 • Dokumenterad chefserfarenhet med personal- och budgetansvar
 • Erfarenhet av och förståelse för arbetet i en politiskt styrd organisation

Personliga egenskaper vi värdesätter:

Du är coachande och entusiasmerande och bra på att instruera och samordna team. Du är lyhörd och skapar goda förutsättningar för dina medarbetare samt interna och externa samarbetspartners och deras önskemål och behov. Du ser till att alla förstår vad målet med arbetet är och att de fokuserar på rätt saker. Du har hög integritet och ditt agerande styrs av välgrundade och tydliga professionella bedömningar. Du verkställer planer med engagemang och beslutsamhet.

Övrigt

Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Verksamheten omfattar Kulturskolan, Liljevalchs konsthall, Stadsbiblioteket samt Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia. Vi svarar också för stadens kulturstöd, Ungdomsfestivalen ”We Are STHLM”, kulturfestivalen, medborgarskapsceremonin och för en rad projekt mm. Kulturförvaltningen har ca 900 anställda. Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

Kulturförvaltningen tillämpar tidsbegränsade chefsuppdrag med en tillsvidareanställning inom yrkesområdet som grund.

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työaika Kokopäiväinen
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Stockholm
Lääni Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2018/745
Yhteys
 • Mårten Castenfors, konsthallschef, 08-508 31 332
 • Dick Torberger, HR-chef, 08-508 31 910
Liiton luottamusmies
 • Maia Sundström, Saco, 08-508 31 588
 • Görel Norlén, Vision, 08-508 30 163
 • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-12 90 750
Julkaistu 02.02.2018
Haku päättyy 20.02.2018 klo 22.59
Koulutusvaatimukset

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan