Grundskollärare åk 4-9 MA, NO, TK

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Rålambshov/Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola. Skolan har ett treparallelligt mellanstadium på Konradsberg som hösten 2018 kommer att bygga på med ett högstadium. I Rålambshovsskolans lokaler planeras ett åttaparallelligt högstadium.

Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också två CSI-grupper, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1-6 respektive 6-9.

Rålambshov/Konradsbergsskolan växer snabbt, elevantalet har ökat det senaste året och det ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Skolledningen består av rektor och fyra biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat.

Som teknikskola vill vi väcka nyfikenhet, upptäckarglädje och skaparlust till teknik. Vi vill öka elevernas förståelse för att teknik finns överallt omkring oss i samhället. Teknik är något vi möter dagligen i många olika situationer utan att vi tänker på det. Vi vill lyfta fram tekniken som ett naturligt inslag i vardagen för att få eleverna att närma sig teknik.

Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Skolgården, som gränsar till Rålambshovsparken, ger möjlighet till både idrottsaktiviteter och social samvaro. Skolans bibliotek är bemannat med bibliotekarie på heltid och en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. På Rålambshovsskolan arbetar två fritidsledare och på Konradsbergsskolan finns en fritidsklubb. De organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1-6.

På Rålambshov/Konradsbergsskolan lägger vi stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Teamet består av rektor, biträdande rektorer, skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog/speciallärare, skolsköterskor, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående under ledning av specialpedagog/speciallärare som är knuten till arbetslaget. Specialpedagogen/specialläraren tar sedan med sig informationen till elevhälsoteamet som träffas varje vecka för att kunna planera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

 

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som uppskattar ett lärarlag som samarbetar, delar med sig och som sätter eleven i fokus. Vi lägger stor vikt vid ett proffsigt förhållningssätt och som ser vikten vid ett aktivt mentorskap i kombination med gedigna ämneskunskaper.

Kvalifikationer

Legitimerad grundskollärareÖvrigt

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työaika Kokopäiväinen
Virkojen määrä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Stockholm
Lääni Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2018/3368
Yhteys
  • Gunilla Olsson, Rektor, 0761208701
Liiton luottamusmies
  • Teijo Niemistö, LR, 076-8252596
  • Anna Wigestam, 076-8252840
Julkaistu 15.05.2018
Haku päättyy 29.05.2018 klo 22.59

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan