Biträdande enhetschef till omvårdnadsboendet Ljungbacken

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Socialtjänstavdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Om enheten
Boende- och behandlingsenheten är en del av socialförvaltningens socialtjänstavdelning och är en stadsövergripande resurs som tillhandahåller insatser för vuxna med missbruks- och/eller psykosociala problem. Enheten omfattar verksamheter som akut- och korttidsboende, skyddat boende för kvinnor med missbruk, stödboende (både drogfria och med drogtolerans), stödboende med omvårdnad, utredning, missbruksbehandling, tillnyktring och förlängd avgiftning, boendestöd i träningslägenheter, Bostad först samt familjevård. För att få en plats på någon av boende- och behandlingsenhetens verksamheter krävs ett biståndsbeslut från stadsdelsförvaltningen eller enheten för hemlösa. 
Enhetens ledord är resultat, evidens och samverkan. Enheten har arbetat fram och implementerat en värdegrund som stöd i det dagliga arbetet.
Nu söker enheten en biträdande chef till Ljungbackens omvårdnadsboende.

Om Ljungbackens omvårdnadsboende
Ljungbacken är ett intäktsfinansierat omvårdnadshem med 23 platser för män, kvinnor och par. Målgruppen är vuxna med missbruksproblem och platserna tilldelas klienter som kommer från stadens stadsdelar (även andra kommuner). Ljungbacken erbjuder en alkohol- och drogfri boendemiljö med tillsyn dygnet runt. Målet är att skapa förutsättning för återhämtning och hjälpa klienten genom samtal att bearbeta sitt beroende och motivera till förändring. Allt för att stärka klientens egna resurser, för att kunna gå vidare till eget boende eller till annan boendeform.

Boendet erbjuder även akut- och utredningsplatser för kvinnor och män 65 år och äldre utan missbruksproblematik som befinner sig i akut hemlöshet. 

Ljungbacken ligger i vacker parkmiljö i skogskanten några kilometer från Åkersberga centrum. På boendet är det 14 stycken medarbetare och du har en gruppledare till din hjälp att bedriva den dagliga verksamheten.

 

Vi erbjuder dig?

 • Som chef på boende- och behandlingsenheten ingår du i en ledningsgrupp med 19 kompetenta kollegor som du kan använda som stöd i att utveckla, diskutera och förbättra enhetens, verksamhetens och ditt arbete.
 • Du erbjuds ett mentorskap med en erfaren kollega från enheten och kontinuerlig kompetensutveckling i form av föreläsningar, chefsforum, individuell coaching och chefsutveckling.
 • Enheten har ett välfungerande administrativt stöd att ta hjälp av i din funktion så som HR och ekonomicontroller.
 • Vi har flextid och sommartid samt friskvårdstimme och rabatt på flera friskvårdsanläggningar.
   

Arbetsbeskrivning
Som biträdande enhetschef på Ljungbacken arbetar du nära dina medarbetare och klienter. Du förväntas självständigt leda, organisera och utveckla verksamheten utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer, stadens mål- och styrdokument samt i enlighet med uppdrag och uppsatta mål. Ljungbackens budget är intäktsfinansierad vilket innebär måluppfyllelser för full beläggning.

Du förväntas att arbeta för den aktuella målgruppen och säkerställa innehåll och kvalitet i verksamheten med gällande ekonomiska förutsättningar. Som biträdande enhetschef har du budget-, personal- samt arbetsmiljöansvar för verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår att lämna anbud samt att bevaka relevanta upphandlingar.

Du förväntas uppnå, sammanställa och analysera verksamhetens resultat samt leda mot och beskriva hur evidensbaserade arbetsmetoder används i verksamheten. I det pågående förbättringsarbetet ska du identifiera, planera samt genomföra förändrings- och utvecklingsarbete för verksamheten.

Du deltar aktivt i utvecklingsfrågor på enhetsnivå, samt involverar medarbetarna i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor inom enhetens ledningsgrupp samt med beställare på stadsdel och andra kommuner. Du rapporterar direkt till enhetschefen för Boende- och behandlingsenheten.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:

 • Högskoleutbildning som socionom eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • Erfarenhet av arbetsledning
 • Erfarenhet av arbete med människor med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa.
 • Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Meriterande:

 • erfarenhet av budgetansvar
 • erfarenhet som chef med personalansvar

Du arbetar nära dina medarbetare och klienter vilket ställer stora krav på intresse för den specifika målgruppen och förståelse för verksamhetens utmaningar. Du har förmåga att sprida energi och kunna entusiasmera, coacha och motivera dina medarbetare mot uppställda mål. Du bidrar med kreativitet och utveckling för ständig förbättring av verksamheten. Din ledarstil grundar sig i tydlighet, struktur och stabilitet. Du förväntas ha god omvärldsbevakning och vara påläst om målgruppens område. Du kommer att ha många kontaktytor inom och utom staden och behöver därför ha hög samarbetsförmåga och lätt för att skapa relationer.

Övrigt
I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail enligt överenskommelse
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail Heltid
Ville Åkersberga
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2019/200
Contact
 • Jessica Colbro Holm, HR-konsult, 08-50811737
 • Magnus Borgsten, Enhetschef, 08 50825287
Syndiqué
 • Per Broman, Vision, 08-50825580
 • Kristofer Pasquier, SCO, 08-50825082
Publié 11/01/2019
Dernier délai de dépôt de candidature 27/01/2019
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan