Projektledare kategoristyrning i Stockholms stad

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Avd för ekonomi och styrning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Utbildningsförvaltningen är en stor förvaltning med en budget om 17 mdkr och cirka 150 grund- och gymnasieskolenheter.

Avdelningen för ekonomi och styrning ansvarar för ekonomi, lokalfrågor, planerings- och uppföljningsprocessen, resursfördelning, internkontroll, upphandling, kostfrågor, säkerhet och nämndsekretariat.

Tjänsten som projektledare för kategoristyrning av lokalvård ingår i avdelningen för ekonomi och styrning och tillhör planeringsenheten. Planeringsenheten består idag av en enhetschef och 18 medarbetare, varav fyra upphandlings- och inköpssamordnare och en lokalvårdsstrateg. I vårt uppdrag ingår att samordna och utveckla utbildningsförvaltningens planering och uppföljning, inom ramen för stadens integrerade ledningssystem (ILS), samt verka för en integrerad ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Vi ska vara ett utrednings- och analysstöd till övriga enheter i frågor som gäller ekonomistyrning. Enheten har ett samordnande och utvecklande uppdrag inom områdena intern kontroll, kost och skolmåltid, säkerhet och trygghet samt upphandling och inköp. 

Vi utökar nu med ytterligare en kategoriägare.

Arbetsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen kommer att ha ett kategoriägaransvar för stadens upphandling av lokalvård. I din roll som kategoriägare arbetar du i ett stadsövergripande projekt tillsammans med ditt projektteam på 10-15 personer. Som projektledare leder och fördelar du arbetet i projektteamet, ansvarar för kontakt och rapportering till styrgrupp och kategoriråd och planerar, genomför och utvärderar kategoristyrningsarbetet.

Som en del i upphandlingsfunktionen ansvarar du för att de upphandlingar som görs sker i enlighet med lagar, regler och vår upphandlingspolicy samt att de genomförs på ett affärsmässigt och professionellt sätt.

I rollen ingår att bidra till verksamhetsutveckling och att utbilda i frågor som rör upphandling, avrop och inköp. Du bidrar till att utveckla processer, rutiner, mallar och dokument samt deltar aktivt i utvecklingen av gemensamma arbetsmetoder.  

Kvalifikationer

Vi vill att du som söker har:

  • Relevant eftergymnasial utbildning inom t.ex. ekonomi, upphandling eller juridik
  • Flerårig arbetslivserfarenhet av projektledning av större projekt
  • Erfarenhet inom och kunskap om lokalvårdsstrategiska frågor
  • Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av upphandlings- eller inköpsarbete gärna inom offentlig verksamhet och företrädesvis inom kommunal verksamhet
  • Kunskaper om LOU

Vid intervjun kommer vi att lägga stor vikt vid följande kompetenser: Du leder, motiverar, samordnar och skapar engagemang i arbetsgrupper. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för alla berörda parter och du påminner och följer upp. Vidare är du självgående, noggrann, strukturerad och kan planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du trivs med att jobba på egen hand samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

För denna tjänst kan 6 månaders provanställning komma att tillämpas.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2018/7941
Contact
  • Katrin Lilliehöök, Enhetschef, 08-508 33 754
  • Anna Nordahl, HR-konsult, 08-508 11 734
Syndiqué
  • Behiye Arikan, Vision , 0761-240782
  • Tibor Muhi, SACO , 0700-904448
Publié 02/01/2019
Dernier délai de dépôt de candidature 16/01/2019

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan