Socialsekreterare Mottagningsgruppen Ekonomiskt bistånd

Stockholms Stad, Södermalm SDF, Sociala avdelningen, Ekonomiskt bistånd

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Enheten för ekonomiskt bistånd är en av enheterna inom Sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning. Vårt uppdrag är att utreda, bedöma samt besluta om ekonomiskt bistånd och genom väl utredda och målformulerade insatser stödja och stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv.

Vår målgrupp är personer som bor inom Södermalms stadsdelsområde och som inte genom egen försörjning kan tillgodose sina grundläggande ekonomiska behov. På enheten arbetar 28 handläggare i tre grupper: Mottagning för ekonomiskt bistånd, Utredningsgrupp, Stöd och samordning.

Mottagningsgruppen präglas av en stark sammanhållning med låg personalomsättning. När nu en av våra medarbetare skall gå över till andra arbetsuppgifter på enheten söker vi nu en ersättare.

Arbetsuppgifter

Du är en av tolv medarbetare i mottagningsgruppen. Tre personer arbetar vräkningsförebyggande men du kommer att tillhöra ett team om nio personer som hanterar den första kontakten för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Arbetet varierar mellan telefonmottagning, jour och handläggning, där en grundutredning görs för att pröva rätten till bistånd.

Arbetet kräver nogsamhet, god förmåga till samarbete och ett flexibelt förhållningssätt till arbetsuppgifterna. Du kommer att ha kontakt med alla typer av personer som är arbetssökande, har missbruksproblematik, fysisk eller psykisk ohälsa, är nyanlända m.m. Detta gör arbetet roligt, varierande och lärorikt.

Kvalifikationer

Du ska ha socionomexamen och för att kunna utföra arbetet på bästa sätt krävs att du har:

  • God samarbetsförmåga
  • Ett flexibelt arbetssätt
  • God kunskap om socialrätt och socialförsäkringssystemetType d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2019/1368
Contact
  • Kirsti Kanttikoski, 0850812304
Syndiqué
  • Per Broman, Vision, 076-12 255 80
  • Ulf Folgeström, SACO, 08-508 12 539
Publié 13/03/2019
Dernier délai de dépôt de candidature 27/03/2019
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan