Vi söker en skolbibliotekarie med ambitioner och driv

Grundskoleavdelningen, Område 6, Matteusskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan som är en anrik F-9-skola med grundsärskola. Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor. Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om ”Vingar som bär för framtiden”.

Skolans vision innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av andra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete. I varje möte med eleverna har vi höga förväntningar, skapar förtroendefulla relationer, stärker elevernas självkänsla och låter varje individ utvecklas för att få vara sig själva.

Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv.

Observatorielundens skola är en kommunal skola med ca 530 elever, centralt belägen vid Odenplan, Observatorielundens park och Stockholms stadsbibliotek. Skolan startade 2014 och har expanderat varje år sedan dess. 2018 öppnade vi nya och modernt utrustade lokaler för vårt högstadium. Från och med läsåret 20/21 är vi en F-9-skola. Vi har en personalstyrka på ca 80 personer, bestående av lärare, fritidshemspersonal, elevhälsa, serviceavdelning och skolledning.

Observatorielundens skola är stor om man utgår från antal elever och uppdelningen av stadier på fyra adresser vid Odenplan, men liten sett till antalet klasser. Det lilla i det stora präglar skolans kultur och är något vi värnar om. Vi är kvalitetsmedvetna och våra skickliga medarbetare strävar hela tiden efter att eleverna ska ha så goda förutsättningar som möjligt och nå så långt det går. Vi skruvar ständigt på kvaliteten och gör vår yttersta för att utveckla verksamheten och förbättra lärmiljöerna. Vi är välutrustade digitalt och alla elever från årskurs 4 har en digital enhet. Skolans vision: Observatorielundens skola är en skola för alla. Alla elever på Observatorielundens skola ska få en god och likvärdig utbildning. Alla elever ska få möjlighet att nå goda resultat och utveckla sin fulla potential. Alla elever ska behandlas jämlikt och få det stöd de behöver för att lyckas väl.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en engagerad och driven skolbibliotekarie till en delad tjänst på våra två skolor. Fördelningen av arbetstiden är 60% på Matteusskolan och 40% på Observatorielundensskola. Skolorna är grannskolor på Norrmalm och det är gångavstånd emellan.

Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn och ungdomar med målet att öka deras läslust. I arbetsuppgifterna ingår att:

 • driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet så att biblioteket blir en lustfylld plats dit eleverna vill gå.
 • arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal. Det inkluderar exempelvis litteraturpresentationer, boksamtal och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust.
 • arbeta pedagogiskt med medie- och informationskunnighet och digital kompetens. Det innebär bland annat undervisning i käll- och sökkritik samt biblioteks- och internetkunnighet.
 • vara en aktiv del i hela skolans verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Du förväntas också delta i skolans värdegrundsarbete.
 • särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och lättläst litteratur.
 • vara delaktig i skolans digitaliseringsarbete.

Du som söker är/har:

 • förmåga att, utifrån skolans styrdokument, stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt öka deras läslust.
 • förmåga att skapa strukturer och rutiner för att få skolans bibliotek att fungera både de dagar då är på plats och inte.
 • ett brett register av arbetsmetoder för att kunna nå alla elever i deras läs- och kunskapsutveckling.
 • god kännedom om styrdokumenten och lagstiftning som rör skolans verksamhet och kunskap kring lärarnas uppdrag är en viktig grund för skolbibliotekariens yrkesutövning.
 • förmåga att arbeta strukturerat och utifrån uppföljbara mål. Arbetet ställer krav på både lyhördhet, självständighet och samarbetsförmåga.
 • god kännedom om litteratur för barn och unga samt intresse för en aktiv utveckling av skolbibliotekets mediebestånd.
 • god kunskap inom medie-och informationskunnighet. Meriterande är om du är väl insatt i yttrandefrihetsfrågor och upphovsrätt samt håller dig uppdaterad genom kontinuerlig omvärldsbevakning.
 • god ledarskapsförmåga.
 • meriterande är erfarenhet av arbete med grundsärskola.
 • meriterande är kompetens inom och intresse av att arbeta med digitala verktyg.

Vi söker dig som har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande och några års erfarenhet av att arbeta i skolbibliotek eller har liknande erfarenheter. Vi kommer även att beakta ansökningar från de som idag studerar biblioteks- och informationsvetenskap.

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail Enligt överenskommelse
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2021/212
Contact
 • Jeanette Cronstedt, 08- 50844173
Publié 21/01/2021
Dernier délai de dépôt de candidature 19/02/2021
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan